ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει 35 θέσεις εργασίας σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα του Δημοσίου.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει 35 θέσεις εργασίας σε τρία ερευνητικά κέντρα.

Πρόκειται για θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε:

•Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»)-Ν.Π.Ι.Δ

•Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.

•Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Προκήρυξη ΑΣΕΠ