ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη ζήτηση για Πρότυπα ΕΠΑΛ

Μεγάλη ζήτηση για Πρότυπα ΕΠΑΛ

Επανομή, Πέραμα, Αργος, Ξάνθη, Ηγουμενίτσα και Τρίκαλα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα αποκτήσουν πρώτες Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο, ένα θεσμό που η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φιλοδοξεί να διευρύνει, καταδεικνύοντας και την ιδιαίτερη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη στροφή που πρέπει να γίνει προς αυτήν από τη γενική.

Ειδικότερα, την πρώτη συνάντηση εργασίας με τους διευθυντές των πρώτων έξι Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ) πραγματοποίησαν χθες οι ηγεσίες του υπ. Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η συνάντηση αφορούσε τον προγραμματισμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι διευθυντές μετέφεραν κλίμα ευρείας αποδοχής του θεσμού ήδη από τον πρώτο κύκλο εγγραφών, που καταδεικνύεται αφενός από τις σημαντικές αυξήσεις αιτήσεων σε ορισμένα από τα σχολεία, αφετέρου μέσω της ενίσχυσης του ενδιαφέροντος αποφοίτων γυμνασίου με υψηλές ή πολύ υψηλές μαθησιακές επιδόσεις. «Ξεκινάει να αποτυπώνεται, έτσι, στην πράξη η εν γένει αλλαγή φιλοσοφίας ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις προοπτικές που ανοίγει στις νέες και τους νέους μας, αξιοποιώντας κλίσεις και δεξιότητες. Το επαγγελματικό λύκειο δεν αποτελεί πλέον λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους, αλλά μία ποιοτική, αξιόπιστη επιλογή για όλους, που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των μαθητών και τις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονους κλάδους υψηλής ζήτησης», ανέφερε το υπουργείο Παιδείας.

Στα Πρότυπα ΕΠΑΛ αξιοποιούνται νέες μεθοδολογίες, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς σε επαγγελματικά προσόντα κατά τον ορισμό ειδικοτήτων και την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών, προβλέπονται αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στα κέντρα επιμόρφωσης που θα δημιουργηθούν εντός των ΠΕΠΑΛ, ενώ αναμένεται να λάβουν και σημαντική χρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους. Στόχος, η επέκταση του δικτύου τους σε όλη τη χώρα και η διάχυση καλών πρακτικών σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια.

Μνημόνια συνεργασίας

Επίσης ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του μη κερδοσκοπικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού σωματείου Special Olympics Hellas, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, την υποστήριξη των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που τους αφορούν, μέσω της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas: «Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Schools) – Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί».

Σύμφωνα με τo υπουργείο, το μνημόνιο μεταξύ άλλων προάγει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με τη διεξαγωγή κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή μαθητών με και χωρίς νοητική αναπηρία, με απώτερο σκοπό την αποδοχή, την ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών.