ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Ευρωδικαστήριο για την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα

Για τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου η Ελλάδα είχε παραπεμφθεί και τον Απρίλιο για τη Θεσσαλονίκη

Στο Ευρωδικαστήριο για την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για την κακή ποιότητα του αέρα στην Αθήνα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αιτία τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου, ενός ρύπου που κατά βάση οφείλεται στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη βιομηχανία. Είναι η δεύτερη παραπομπή της χώρας μας σε διάστημα λίγων μηνών για το ίδιο θέμα, καθώς προηγήθηκε παραπομπή τον Απρίλιο για τη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Οπως επισημαίνεται, το διοξείδιο του αζώτου εκπέμπεται κυρίως από δραστηριότητες όπως η οδική κυκλοφορία –ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων– και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνο των πνευμόνων.

Τον Απρίλιο η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο γιατί απέτυχε να αντιμετωπίσει τη σημαντική ρύπανση από αιωρούμενα μικροσωματίδια στη Θεσσαλονίκη το 2005-2019 (με την εξαίρεση ενός έτους), παραβιάζοντας έτσι την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Σημειώνεται δε ότι από το 2017 ο αριθμός των ημερών στις οποίες τα μικροσωματίδια ξεπέρασαν τις οριακές τιμές είχε αυξηθεί. Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή – μάλιστα το επιχείρημα των ελληνικών αρχών ότι μεγάλο μέρος της ρύπανσης οφείλεται στη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα απορρίφθηκε, καθώς «οι υπερβάσεις παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μετά την αφαίρεση της συμβολής των φυσικών πηγών (π.χ. σκόνη Σαχάρας)».

Η κοινοτική νομοθεσία θέτει συγκεκριμένα όρια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και την υποχρέωση εφαρμογής σχεδίων για τη διασφάλισή της, καθώς 400.000 θάνατοι στην Ε.Ε. ετησίως αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Εκτός από τα περιβαλλοντικά, χθες η Ελλάδα έλαβε και δύο προειδοποιητικές επιστολές από την Επιτροπή. Η πρώτη –μαζί με Κύπρο, Ισπανία, Τσεχία και  Λιθουανία– για την κακή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και η δεύτερη, μαζί με τη Γερμανία, επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με τους κοινοτικούς κανόνες για τον εξοπλισμό των πλοίων – συγκεκριμένα επειδή δεν εποπτεύει επαρκώς την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ.