ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην τελική ευθεία το ψηφιακό κτηματολόγιο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών

Στην τελική ευθεία το ψηφιακό κτηματολόγιο

Παρεμβάσεις για την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών κτηματογράφησης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο για τελική επεξεργασία.

Την πολύ πιο γρήγορη έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου θα επιφέρει διάταξη που προβλέπει πως η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων θα προχωράει αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης από τους πολίτες και την αντιμετώπιση όλων των πρόδηλων σφαλμάτων, αφήνοντας για περαιτέρω εξέταση από τις επιτροπές επίλυσης υποθέσεων κτηματογράφησης τις υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων των πολιτών ή για τα όρια αυτών. Τούτο σημαίνει ότι, αμέσως μετά τη διόρθωση όλων εκείνων των σφαλμάτων που διορθώνονται χωρίς εξέταση από επιτροπές, θα ξεκινά η λειτουργία του κτηματολογίου στην περιοχή, θα εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και θα διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία. Υπολογίζεται πως έτσι οι διαδικασίες θα διαρκούν δύο έτη – από περίπου τέσσερα σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ήδη κτηματογραφημένων περιοχών, το 98% των ακινήτων θα μπορούσε να καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο μετά την ανάρτηση, χωρίς άλλες διαδικασίες. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα, για να λειτουργήσει το κτηματολόγιο πρέπει να έχουν εκδικαστεί όλες οι αιτήσεις και οι αντίθετες απόψεις.

Το νομοσχέδιο ξεμπλοκάρει επίσης τις αγοραπωλησίες σε ακίνητα με εκκρεμότητες, οι οποίες θα σημειώνονται στο κτηματολογικό φύλλο, ώστε κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται σχετικά με την αμφισβήτηση, η οποία θα εξεταστεί στην αρμόδια επιτροπή.

Με το νομοσχέδιο δίνεται παράταση ενός έτους (έως 31-12-2022) για τη διόρθωση ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, παράταση απολύτως απαραίτητη, καθώς στις 31-12-2021 όλα τα ακίνητα που είχαν καταγραφεί ως άγνωστου ιδιοκτήτη θα περιέρχονταν στο ελληνικό Δημόσιο.
Επίσης, αναμορφώνεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Μέχρι σήμερα, για να διορθωθούν εγγραφές «άγνωστου ιδιοκτήτη» απαιτείτο η ρητή συναίνεση του ελληνικού Δημοσίου, την οποία το τελευταίο ουδέποτε χορηγούσε. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η συναίνεση του ελληνικού Δημοσίου θα τεκμαίρεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων εντός 60 ημερών.

Το σχέδιο νόμου εισάγει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου, καθώς θα παρέχονται ψηφιακά περισσότερα από 17 πιστοποιητικά, τα οποία μέχρι σήμερα αναζητούνται σε έντυπη μορφή. Εισάγονται, επίσης, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο gov.gr. Συγκεκριμένα, το myAuto και Audit-Car, δύο «δίδυμες» υπηρεσίες που θα παρέχουν όλα τα στοιχεία ενός οχήματος (ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών, περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης κ.λπ.), η πρώτη προς τους ιδιοκτήτες, η δεύτερη προς τα όργανα ελέγχου. Το myPhoto θα διευκολύνει τους πολίτες να αποστέλλουν σε δημόσιους φορείς τη φωτογραφία τους ή την υπογραφή τους όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσής τους. Η μεταφόρτωση θα γίνεται στο G-Cloud από πιστοποιημένους φωτογράφους με κωδικούς Taxisnet και ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Προβλέπεται, τέλος, ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή στα ΚΕΠ.