ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτιές: «Η πρόληψη είναι επένδυση»

Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Φωτιές: «Η πρόληψη είναι επένδυση»

Ριζική αλλαγή της εθνικής πολιτικής που αφορά τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, εφόσον «το μοντέλο δασοπυρόσβεσης που εφαρμόζεται σήμερα έχει πλέον αποδεδειγμένα αποτύχει», προτείνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Οπως επισημαίνει, συγκεκριμένες προτάσεις είχε καταθέσει και μετά την καταστροφή στο Μάτι, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί. Σε κάθε περίπτωση, ζητάει να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα σχέδια αντιπυρικής προστασίας και της επιχειρησιακής εφαρμογής τους, έτσι «ώστε να υπάρξει απόδοση ευθυνών για την καταστροφή που συντελέστηκε, όπου κι αν αυτές ανήκουν». Οσον αφορά την επόμενη μέρα για τις καμένες εκτάσεις, τονίζει ότι οι δράσεις για την αποκατάστασή τους θα πρέπει να γίνουν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει κάθετη οργάνωση των υπηρεσιών, ώστε οι αρμοδιότητες να μην διαχυθούν, όπως συμβαίνει συνήθως. 

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει –για μια ακόμη φορά– την ανάγκη να εστιάσουμε στην πρόληψη: «Εχει αποδειχθεί ότι το κόστος καταστολής είναι 30 φορές μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψης. Αρα, η πρόληψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος αλλά ως επένδυση». Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η αύξηση της οικονομικής σημασίας του δάσους μέσω των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν εγκαταλειφθεί, όπως η παραγωγή ξυλείας, ενέργειας, εδώδιμων φρούτων, ρετσινιού καθώς και οι υπηρεσίες αναψυχής και εκπαίδευσης μέσα στο δάσος.

Επιχειρώντας να κρατήσει απόσταση από τη βασική σύγκρουση Δασική Υπηρεσία VS Πυροσβεστική στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, το ΓΕΩΤΕΕ χαρακτηρίζει λανθασμένη την απόφαση για απεμπλοκή της Δασικής Υπηρεσίας όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και επανέρχεται στο πόρισμα της επιτροπής Γκολντάμερ. «Στο πόρισμά της αναιρεί τη λογική της αεροπυρόσβεσης και αναδεικνύει τον ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας στις δασικές πυρκαγιές, τόσο στην καταστολή (με τη δημιουργία δασικού Σώματος στελεχωμένου από προσωπικό που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα καθώς και δασοκομάντος οι οποίοι θα δρουν στοχευμένα) όσο και στην πρόληψη, σε πέντε επίπεδα: Υποδομές, Διαχείριση Δασών, Καθαρισμός, Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Πολιτών και Εθελοντών, Σύνταξη και Εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων».

Προτείνει τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών ανά δασαρχείο, με την ένταξη και εκπαίδευση και των πολιτών, και ταυτόχρονη αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών. «Χρειάζεται μια πλήρως εξοπλισμένη και επαρκώς στελεχωμένη δασική υπηρεσία, η οποία θα έχει έγκαιρα τους αναγκαίους για την εκπλήρωση της αποστολής της πόρους». Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι, δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, είναι αναγκαίο να υπάρξει νομοθεσία για τον αντιπυρικό σχεδιασμό αντίστοιχη με τον αντισεισμικό κανονισμό. «Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε κτίσμα, ώστε να προστατεύεται από τη φωτιά. Προτείνουμε τη δημιουργία πράσινου πιστοποιητικού για τα κτίρια και το πράσινο που τα περιβάλλει». Αντίστοιχα, και ο σχεδιασμός του αστικού πρασίνου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να παίξει ρόλο αντιπυρικής ζώνης.  Τέλος, προτείνει την εισαγωγή μαθήματος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα αφορά την προστασία από τις φυσικές καταστροφές.