ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκοινωνίες: Στο μικροσκόπιο κενά και ελλείψεις

Εξετάζονται η προμήθεια στόλου στις ΟΣΥ, η τεχνολογία νέων λεωφορείων, ο αριθμός οχημάτων και η πολιτική προσλήψεων

Συγκοινωνίες: Στο μικροσκόπιο κενά και ελλείψεις

Από «κόσκινο» πρόκειται να περάσει το σύνολο της δραστηριότητας των ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) με στόχο την πλήρη αποτύπωση των αναγκών της εταιρείας, ενόψει και των επικείμενων διαγωνισμών για την ανανέωση του στόλου. Ο σύμβουλος που ανέλαβε το έργο πρόκειται να προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή των δεδομένων σε επίπεδο στόλου, προσωπικού και εγκαταστάσεων, ώστε να καταλήξει στις απαιτούμενες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν με στόχο την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Πέραν του αριθμού των νέων οχημάτων που θα προμηθευτούν οι ΟΣΥ, ο σύμβουλος (εταιρεία «Planet») θα μελετήσει το δίκτυο των λεωφορείων προκειμένου να καταλήξει στις απαιτούμενες αλλαγές που θα προκύψουν από την προσθήκη άλλων μέσων, καθώς και νέες δραστηριότητες που διαμορφώνονται στην πόλη, όπως η επένδυση στο Ελληνικό και ο Ελαιώνας. 

Το έργο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ Α.Ε.» περιλαμβάνει τη στρατηγική μεσοπρόθεσμης προμήθειας του στόλου, την τεχνολογία των νέων λεωφορείων, τον αριθμό των λεωφορείων ανά κατηγορία μεγέθους και τη στρατηγική μεσοπρόθεσμης πρόσληψης προσωπικού κίνησης. Θα αξιολογηθούν και τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν δοκιμαστικά στην Αθήνα, προκειμένου ο Οργανισμός να καταλήξει στη βέλτιστη δυνατή λύση κατά τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει εντός του Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει  και τα νέα ηλεκτρικά οχήματα. 

Ως προς τους υπόλοιπους τύπους θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου οι διαθέσιμες τεχνολογίες και το ακριβές μείγμα που χρειάζονται οι Οδικές Συγκοινωνίες, ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου. Κριτήριο θα είναι τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις στα λεωφορεία αστικού κύκλου όσο και αυτές στη συνολική αγορά, ενώ θα ληφθούν υπόψη και πρακτικές άλλων χωρών ως προς την προμήθεια νέων λεωφορείων. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση του αριθμού ηλεκτρικών λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή γεωγραφικής ευθύνης ΟΑΣΑ, ώστε να εντοπιστούν οι λεωφορειακές γραμμές με λειτουργικά χαρακτηριστικά κατάλληλα προς ηλεκτροκίνηση.