ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Αθηναίων: Ψηφιακή ρύθμιση οφειλών

Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται σε 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για επιχειρήσεις κάθε είδους

Δήμος Αθηναίων: Ψηφιακή ρύθμιση οφειλών

Νέα ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί επιπτώσεις από την πανδημία, να πληροφορηθούν το ύψος των οφειλών τους προς τον δήμο αλλά και να ρυθμίσουν με λίγα «κλικ» το ποσό και τον μέγιστο αριθμό δόσεων που προβλέπονται.

Οσοι πολίτες υπαχθούν στη ρύθμιση μπορούν να απαλλαγούν από ένα ποσοστό των τόκων και των προσαυξήσεων που τους έχουν επιβληθεί λόγω καθυστέρησης καταβολή των οφειλών τους. Θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Προϋπόθεση για την απόκτηση ενημερότητας είναι ο οφειλέτης να έχει καταβάλει:

α) Το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ.

β) Το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ.

γ) Το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 10.000,01 και άνω.

Το ελάχιστο ποσό δόσης, όπως ανακοίνωσε ο δήμος, ορίζεται σε 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για επιχειρήσεις κάθε είδους. Η ρυθμιζόμενη οφειλή μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης καταβολής έστω και μιας από τις δόσεις της ρύθμισης, ο δήμος δεσμεύει εκ νέου τον ΑΦΜ του οφειλέτη.

Οσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του δήμου στη διεύθυνση: https://eservices.cityofathens.gr και να επιλέγουν την ψηφιακή υπηρεσία: Αίτηση για ρύθμιση οφειλών (Ν. 4764/2020). Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet που διαθέτουν, θα πρέπει να ανεβάσουν τα απαραίτητα –κατά περίπτωση– δικαιολογητικά με βάση τις υποδείξεις της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του δήμου θα διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και θα ενημερώνουν τον αιτούντα αναλυτικά για το συνολικό ποσό της οφειλής (τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις), καθώς και για τον μέγιστο αριθμό δόσεων με τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η οφειλή.