ΑΠΟΨΗ

Το παράδειγμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Το παράδειγμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση του δημόσιου τομέα.

Ο συνεκτικός και επιτελικός χαρακτήρας της κυβερνητικής λειτουργίας συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Καμία ουσιαστική μεταβολή δεν μπορεί να επέλθει στην πράξη χωρίς το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί σε τολμηρές αλλαγές και μετασχηματισμούς.

Η ίδρυση της ΕΣΔΔΑ επιδίωξε την ανανέωση του στελεχικού δυναμικού και έτσι, έπειτα από 27 εκπαιδευτικές σειρές, περίπου 2.500 απόφοιτοι υπηρετούν ήδη σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Η θεσμοθέτηση ενός απαιτητικού εισαγωγικού διαγωνισμού, διαρθρωμένου σε δύο στάδια αξιολόγησης, καθώς και η πρόβλεψη εφαρμογής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπούσε στην επιλογή και εκπαίδευση στελεχών καριέρας. Μετά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συνεχούς, γόνιμης εκπαιδευτικής προσφοράς και αφού το αρχικό θεσμικό πλαίσιο διαφοροποιήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές των καιρών, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για μια ριζικότερη ανανέωση της εισαγωγικής διαδικασίας με σταθερό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του διαγωνισμού.

Ετσι λοιπόν, το υπουργείο Εσωτερικών, σε στενή συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και διακεκριμένους εμπειρογνώμονες της γαλλικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (École Nationale d’ Administration – ΕΝΑ), διαμόρφωσε τη νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα νέο, πιο απαιτητικό πλαίσιο αξιολόγησης των υποψήφιων σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ (σχετικές προβλέψεις του ν. 4807/2021). Οπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης στην παρουσίαση των προωθούμενων αλλαγών, βασική τους στόχευση αποτελεί η ανάδειξη της αριστείας και της τεχνοκρατικής – επιτελικής διοίκησης. Η συνδρομή της γαλλικής ENA σε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια κρίνεται εξαιρετικά επωφελής. Πρόσφατα, μάλιστα, το ΕΚΔΔΑ και η ΕΝΑ ανανέωσαν και επισήμως τη συνεργασία τους στο πλαίσιο συνεδρίου που πραγματοποίησε το ΕΚΔΔΑ με θέμα: «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιτελικό κράτος» (Αθήνα, 15-16 Ιουλίου 2021).

Σε συνέχεια της ψήφισης των σχετικών διατάξεων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προχώρησε στην έκδοση της προκήρυξης για τη διενέργεια του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Σχολής (ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021). Ειδικότερα, η νομοθετική αλλαγή στοχεύει αποκλειστικά στην αναβάθμιση του β΄ σταδίου, ώστε μέσω της τελικής δοκιμασίας να προκρίνονται εκείνοι που, επιπλέον των τυπικών προσόντων, διαθέτουν κρίσιμες δεξιότητες συναφείς με τις νέες απαιτήσεις για τον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης σε ένα περιβάλλον επιτελικής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ικανής να διαχειριστεί κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις, να ψηφιοποιήσει χρήσιμες για τον πολίτη υπηρεσίες και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε συνεκτικά σχέδια πολιτικής.

Το α΄ στάδιο του διαγωνισμού, στο οποίο δεν επήλθαν αλλαγές, περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις ενότητες: α) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, β) Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική και γ) Γνώσεις και Δεξιότητες.

Στο β΄ στάδιο εισάγεται: α) γραπτή και προφορική εξέταση στη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, β) γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», στην οποία οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα γνωστικό πεδίο (Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις / Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός / Κοινωνική Πολιτική / Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη), με δυνατότητα εισαγωγής σε συγκεκριμένα τμήματα συναφούς αντικειμένου, καθώς και γ) γραπτή εξέταση σε ξένη γλώσσα (στην αγγλική για όλους τους υποψηφίους και σε δεύτερη ξένη γλώσσα, τη γαλλική ή τη γερμανική, για όσα τμήματα προβλέπεται).

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τον ΚΗ΄ εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ και για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, μεταβατικά προβλέπεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα όχι μόνον η γαλλική ή η γερμανική, αλλά και η ιταλική ή η ισπανική.
Παράλληλα, επαναξιολογήθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας των δύο σταδίων του διαγωνισμού, οι οποίοι πλέον ισοσταθμίζονται (50% για κάθε στάδιο, αντί του προηγούμενου 70% και 30%, αντιστοίχως), αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδεται στο κρίσιμο β΄ στάδιο της διαδικασίας.

Με αφετηρία την εφαρμογή του αναβαθμισμένου πλαισίου επιλογής των μελλοντικών στελεχών της διοίκησης, φιλοδοξία μας αποτελεί το ανανεωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής να λειτουργήσει ως νέο μαθησιακό παράδειγμα με τολμηρό, εξωστρεφή προσανατολισμό. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους σε επιχειρησιακές εφαρμογές και καινοτόμες πρακτικές, η έμφαση στη διυπουργική εκπαίδευση, καθώς και η συστηματική συνεργασία με προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους μπορούν να οδηγήσουν το ΕΚΔΔΑ πιο κοντά στον στόχο του: την ανάδειξη της αριστείας και της διά βίου μάθησης στο επίκεντρο της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα.
 
* Η κ. Εύη Δραμαλιώτη είναι πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, νομικός, διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου.