ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Σχολικός «κουμπαράς» από συνέδρια και δωρεές

Μεγαλύτερη αυτονομία και πόροι

Σχολικός «κουμπαράς» από συνέδρια και δωρεές

Σχολεία θα αναζητούν πόρους αξιοποιώντας τις υποδομές τους. Διευθυντές θα μπορούν να δίνουν υπερωριακά ώρες σε εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν εκείνοι τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Πανεπιστήμια θα χρηματοδοτηθούν με κριτήρια αριστείας για το στρατηγικό τους σχέδιο. Πρόκειται για προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του νέου σχολικού και ακαδημαϊκού έτους και αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έθεσε επί τάπητος το κεφάλαιο για την Παιδεία του «Σχεδίου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», όπως ονομάστηκε η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη. Το σχέδιο εισηγείται μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει ζητήσει σαφή κατάλογο των προτάσεων Πισσαρίδη που δεν έχουν υλοποιηθεί, ώστε να προχωρήσουν άμεσα με το όγδοο νομοσχέδιο του υπουργείου εντός της κυβερνητικής διετίας. Ταυτόχρονα, βάρος δίνεται και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχουν νομοθετηθεί. Συνολικά θα τεθούν σε εφαρμογή ή θα θεσμοθετηθούν περί τις 75 μεταρρυθμιστικές δράσεις και στις τρεις βαθμίδες.

Ειδικότερα, μεταξύ των 75 δράσεων αυτή που ορίζει ότι τα σχολεία μπορούν να βρίσκουν πόρους πλην της κρατικής χρηματοδότησης καταδεικνύει την αλλαγή φιλοσοφίας στη λειτουργία της σχολικής μονάδας με μεγαλύτερη αυτονομία. «Η σχολική μονάδα αποκτάει μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία με την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος για εκδηλώσεις, συνέδρια, προγράμματα που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα και με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας χρηματοδότησής της επιπλέον της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, και από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων.

Τα κονδύλια αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω της αρμόδιας σχολικής επιτροπής» τονίζει το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, διατηρείται η υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης των μαθητών, ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι μαθητές να μην αξιολογούνται σε τακτική βάση στο σχολείο, ωστόσο πλέον η εξέταση δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τη μορφή ωριαίου διαγωνίσματος, αλλά θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποφασίσει ποια μορφή θα λάβει – π.χ. ατομικές ή ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, εφαρμογή της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom, όπως λέγεται).

Ως προς τα σχολικά βιβλία θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή τους. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα αξιολογεί το εκπαιδευτικό πακέτο που θα χρησιμοποιήσει και δεν θα ακολουθεί απλώς την εντολή της κεντρικής διοίκησης. Ετσι, μέσω της ανοιχτής διαδικασίας συγγραφής θα ανανεώνονται διαρκώς τα σχολικά εγχειρίδια.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει τον δικό της διαγωνισμό PISA, κατ’ αναλογία εκείνου του διεθνούς προγράμματος για την αξιολόγηση των μαθητών (Programme for International Student Assessment – PISA) του ΟΟΣΑ. Κατά το τρέχον σχολικό έτος θα οργανωθούν διαγνωστικά τεστ σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου, δηλαδή στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λίγο πριν από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διαδρομής των μαθητών στην εκπαίδευση. Οι 12χρονοι και οι 15χρονοι μαθητές θα εξεταστούν στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Τα τεστ θα είναι ανώνυμα και προφανώς το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί να προσμετρηθεί στη βαθμολογία κάθε μαθητή για το απολυτήριό του. Τα θέματα που θα δοθούν στους Ελληνες μαθητές θα αξιολογούν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από την κατανόηση της Γλώσσας και των Μαθηματικών. «Στόχος είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Δηλαδή πρόκειται για τεστ διάγνωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να εξετάσουμε ενδεχόμενα μέτρα βελτίωσης – υποστήριξης που θα πρέπει να λάβει η πολιτεία», λέει το υπουργείο Παιδείας.

Η επιτροπή Πισσαρίδη ανέφερε ότι «παράλληλα με την αξιολόγηση, είναι κρίσιμο να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών, που δεν καθορίζεται απλώς από χαρακτηριστικά όπως τα τυπικά πτυχία, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσής τους, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξής τους και τα κίνητρα συνεχούς βελτίωσής τους». Για τον λόγο αυτό το υπουργείο θα οργανώσει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για περίπου 30.000 υποψήφιους εκπαιδευτικούς, με συνολική χρηματοδότηση 13,19 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως συμβαίνει και για πολλές άλλες σχεδιαζόμενες δράσεις του υπουργείου Παιδείας.

Σχολικός «κουμπαράς» από συνέδρια και δωρεές-1

Υπερωριακή διδασκαλία

Μια ρύθμιση που θα προκαλέσει αντιδράσεις εάν παγιωθεί η εφαρμογή της, είναι πως ο διευθυντής του σχολείου θα μπορεί να αναθέτει σε εκπαιδευτικό υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε ώρες την εβδομάδα. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Βέβαια, το μεγαλύτερο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το σχέδιο Πισσαρίδη και το υπουργείο Παιδείας τη θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα αναβάθμισης του ελληνικού σχολείου. Ωστόσο, οι ομοσπονδίες ακονίζουν τα μαχαίρια τους, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να απέχουν, προτάσσοντας ιδεολογικοπολιτικούς λόγους.

Νόμος-πλαίσιο για την οργάνωση των ΑΕΙ

Η έκθεση Πισσαρίδη αναφέρει ότι οι αδυναμίες των σχολικών μονάδων που υστερούν σε επιδόσεις, είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζονται με στοχευμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (π.χ. μικρότερο μέγεθος τάξεων, αυξημένη ενισχυτική διδασκαλία, ειδικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.). Η αναφορά αυτή της έκθεσης δεν έχει ευκρινές αποτύπωμα στα μέτρα που έχει θεσμοθετήσει ή εξαγγείλει το υπ. Παιδείας. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η έκθεση Πισσαρίδη συστήνει «η κύρια οργανωτική ακαδημαϊκή μονάδα να είναι η σχολή (που καλύπτει ευρύτερο φάσμα συγγενών γνωστικών αντικειμένων) αντί του –συχνά υπερεξειδικευμένου– τμήματος», καθώς και τη θεσμοθέτηση Συμβουλίων Ιδρυμάτων «με αυξημένη συμμετοχή εξωτερικών μελών, και με ισχυρές και αποφασιστικές αρμοδιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην επιλογή εκτελεστικής διοίκησης των πανεπιστημίων (πρυτάνεις, κοσμήτορες)». Από την πλευρά του το υπουργείο δηλώνει ότι αναμένεται νόμος-πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες επί των δύο σημείων.