ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στενή συνεργασία ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Στενή συνεργασία ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ

«Εμπιστεύσου τα αστέρια σου»! Αυτός είναι ο τίτλος δράσης του υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων ερευνητών και κοινοπραξιών ερευνητών για την υλοποίηση ερευνητικών έργων για μια περίοδο τριών ετών, στη βάση κριτηρίων αριστείας. Η αριστεία, η εξωστρέφεια, η αυτονομία και η λογοδοσία διατρέχουν, όπως δηλώνει το υπουργείο Παιδείας, τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα δοθεί βάρος στη θεσμοθέτηση Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών που θα επιτελέσουν περισσότερο τον ρόλο των ΤΕΙ, τα οποία καταργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Στα άμεσα σχέδια που προωθεί το υπουργείο, ψηλά βρίσκονται και οι συνεργασίες των ελληνικών ΑΕΙ με σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον σχεδιασμό του υπουργείου, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα χρηματοδοτηθούν βάσει της αξίας και του στρατηγικού τους πλάνου με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών τους (εξοπλισμός, ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ.), την επέκταση σε νέους ερευνητικούς τομείς και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα τα ΑΕΙ να καλούν επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό. Ουσιαστικά, επιδιώκεται η στήριξη του επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό, καθώς και η προσέλκυση διακεκριμένων αλλοδαπών επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια, για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (μήνες ή χρόνια).

Η σύνδεση και συνεργασία ελληνικών πανεπιστημίων με αμερικανικά βρίσκεται σε ώριμο στάδιο και οι πρώτες συνέργειες ήδη υλοποιούνται: 10 από τα πανεπιστήμιά μας –μεταξύ των οποίων το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το ΟΠΑ, το Ιόνιο, το Διεθνές– έχουν δρομολογήσει 17 συνεργασίες με πανεπιστήμια υψηλότατου βεληνεκούς των ΗΠΑ όπως το Harvard, το Columbia, το NYU, το Johns Hopkins University κ.λπ. Παράλληλα, η ελληνοκινεζική συνεργασία για θέματα εκπαίδευσης προχωράει, καθώς προγραμματίζεται να ξεκινήσει κοινό μεταπτυχιακό από τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ το Καταστατικό του Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού έχει εγκριθεί από τις Συγκλήτους των τεσσάρων ιδρυτικών πανεπιστημίων. Για τη σύνδεση της έρευνας στα ΑΕΙ με τις ανάγκες της οικονομίας, θα χρηματοδοτηθούν βιομηχανικά διδακτορικά για βιομηχανικά επικεντρωμένα ερευνητικά έργα που θα διεξαχθούν από κοινού από μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, έναν διδακτορικό φοιτητή στον τομέα της βιομηχανίας και ένα πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι προς οριστικοποίηση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εμπορική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και της ανάληψης εγχειρημάτων δημιουργίας τεχνοβλαστών και επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό.

Για το προσεχές διάστημα, προγραμματίζεται η θεσμοθέτηση Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο σχεδιασμός για τις νέες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών θα συνδυαστεί με την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, μετά τις κενές θέσεις που είχαν πολλά τμήματα ΑΕΙ λόγω της καθιέρωσης από φέτος της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Το σχέδιο Πισσαρίδη αναφέρει ότι «μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας. Σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλει η διάκριση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή των επιμέρους σχολών τους μεταξύ εκείνων που οργανώνουν προγράμματα σπουδών στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας (Πανεπιστήμια Εφαρμογών Επιστημών και Τεχνολογίας ή Σχολές Εφαρμογών και Τεχνολογίας) και εκείνων με περισσότερο θεωρητικό και ερευνητικό προσανατολισμό. Τα Πανεπιστήμια Εφαρμογών και οι Σχολές Εφαρμογών θα μπορούσαν να προσφέρουν τριετή προγράμματα σπουδών, με υποχρεωτική παρακολούθηση πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας, και να έχουν στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με έμφαση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας (μεταποίηση, τρόφιμα, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής, πράσινη οικονομία κ.λπ.).

Τις τελευταίες δεκαετίες το μερίδιο των πτυχιούχων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού έχει αυξηθεί σημαντικά. Η αναβάθμιση και η ανανέωση των δεξιοτήτων τους απαιτεί την επέκταση του ρόλου των πανεπιστημίων στη διά βίου μάθηση. Η τάση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας και αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα, με όφελος και για τα δύο μέρη. Ουσιαστικά, το υπουργείο Παιδείας επενδύει στην προοπτική τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των πανεπιστημίων να καταστούν δικαιούχοι σε προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων εργαζομένων.

Τέλος, η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναγνώρισης των πτυχίων ξένων ΑΕΙ από την Ελλάδα. Αλλωστε, εδώ και χρόνια το σύστημα εμφανίζει αναντιστοιχίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαμαρτυρίες από Ελληνες πτυχιούχους του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, υπό ολοκλήρωση είναι η επεξεργασία του νέου νομοσχεδίου του ΔΟΑΤΑΠ για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού και του ίδιου του οργανισμού.