ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό: Μελέτη για επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό

Ελληνικό: Μελέτη για επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό

Στην Αθήνα, μία από τις πόλεις όπου πραγματοποιούνται πιλοτικά προγράμματα του Harmony –όλα βοηθούν στη δημιουργία ενός software που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές ως εργαλείο σχεδιασμού μετακινήσεων–, η έμφαση έγκειται στο να γίνουν οι αστικές μετακινήσεις περιβαλλοντικά βιώσιμες, δίνοντας έμφαση στον επιβάτη και εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

Εξετάζονται οι μακροχρόνιες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις διαφόρων σεναρίων, ούτως ώστε να βοηθήσουν τον ΟΑΣΑ να σχεδιάσει καινούργιες γραμμές, αναφέρει στην «Κ» η συντονίστρια του προγράμματος κ. Καμαργιάννη – όλα τα σενάρια αφορούν την περιοχή του Ελληνικού.

«Τώρα που στο Ελληνικό θα γίνουν κατοικίες θα αλλάξει η ζήτηση της περιοχής, από εγκαταλειμμένο που είναι τώρα το μέρος θα γεμίσει ζωή», τονίζει η ίδια. Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα Harmony, βοηθώντας στον σχεδιασμό των καινούργιων γραμμών των μέσων μαζικής μεταφοράς – «για να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση», εξηγεί η κ. Καμαργιάννη.