ΚΟΙΝΩΝΙΑ

myHealth app: Ψηφιακά οι ιατρικές βεβαιώσεις

Ψηφιακά, γρήγορα και με ασφάλεια εκδίδονται πλέον οι ιατρικές βεβαιώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και κυρίως για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

myHealth app: Ψηφιακά οι ιατρικές βεβαιώσεις

Ψηφιακά, γρήγορα και με ασφάλεια εκδίδονται πλέον οι ιατρικές βεβαιώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και κυρίως για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

H διαδικασία γίνεται από τον γιατρό, ο οποίος αφού καταχωρίσει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και αντίστοιχα ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα.

Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη, ο οποίος εάν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση λαμβάνει με sms τον αριθμό του barcode της βεβαίωσης και με email το πλήρες έγγραφο.

Η βεβαίωση θα είναι διαθέσιμη και από το myHealth app. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, ο γιατρός του θα του εκτυπώσει το σχετικό έγγραφο. Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify, από τον παραλήπτη στον οποίο ο πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση.