ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εκτός τροχιάς» τα τρένα υψηλής ταχύτητας

Εν αμφιβόλω τίθεται εκ νέου η δρομολόγηση των γρήγορων τρένων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) προχώρησε σε νέα παράταση για την αξιολόγηση της αίτησης της Trenitalia

«Εκτός τροχιάς» τα τρένα υψηλής ταχύτητας

Εν αμφιβόλω τίθεται εκ νέου η δρομολόγηση των γρήγορων τρένων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) προχώρησε σε νέα παράταση για την αξιολόγηση της αίτησης της Trenitalia, η οποία αφορά στην πιστοποίηση των αμαξοστοιχιών ETR 470 που είχε προγραμματίσει να δρομολογήσει στο ελληνικό δίκτυο τον Ιανουάριο του 2022. Η υπόθεση με τις συσκευές αμμοδιασποράς, τις οποίες υποχρεούται, βάσει του ελληνικού σιδηροδρομικού κανονισμού, η Trenitalia να τοποθετήσει στα τρένα της, έχει μετατραπεί σε σίριαλ, καθώς σε πρώτη φάση η μητρική εταιρεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε… ξεχάσει να τις τοποθετήσει. Ετσι η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει και να λάβει παράταση το περασμένο καλοκαίρι από τη ΡΑΣ, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον ελληνικό κανονισμό και να λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προχώρησε σε νέα παράταση για την αξιολόγηση της αίτησης της Trenitalia.

Η πρώτη καταληκτική ημερομηνία της παράτασης που είχε λάβει η Trenitalia ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου και σκοπός της ήταν η προσκόμιση των απαιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επίλυση διαφόρων προβληματικών σημείων, με κυρίαρχο την εγκατάσταση συστήματος αμμοδιασποράς στις αμαξοστοιχίες. Η διαδικασία αξιολόγησης, την οποία είχε ξεκινήσει η ΡΑΣ, ανεστάλη έως τις 13 Σεπτεμβρίου προκειμένου η ιταλική εταιρεία να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με τις εν λόγω συσκευές. Τότε, νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης προσδιορίστηκε η 6η Νοεμβρίου. Η ΡΑΣ, μάλιστα, επισημαίνει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε υποβλήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα επί των προβληματικών σημείων, με εξαίρεση, ωστόσο, το ζήτημα που αφορά την εγκατάσταση του συστήματος αμμοδιασποράς, για το οποίο η ΡΑΣ εγείρει δικαιολογημένη αμφιβολία βάσει των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.

Το νέο αίτημα της ιταλικής εταιρείας για παράταση ήθελε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών να είναι η 31η Δεκεμβρίου. Η ΡΑΣ από την πλευρά της υποστήριξε ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την ορθή αξιολόγηση της πληρότητας, της συνοχής και της συνάφειας του νέου φακέλου της αίτησης και αντιπρότεινε παράταση έως την 1η Μαρτίου 2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία, ωστόσο, ξεπερνάει κατά πολύ τον αρχικό προγραμματισμό, βάσει του οποίου τα τρένα θα έτρεχαν στο ελληνικό δίκτυο από τον Ιανουάριο.