ΑΠΟΨΗ

Να γίνει δεδομένη η διασύνδεση των ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο είναι δεδομένη στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και αποτελεί κοινή λογική, εντούτοις στη χώρα μας, εντελώς ανεξήγητα, αντιμετωπίζεται από μια μερίδα συμπατριωτών μας εχθρικά.

Να γίνει δεδομένη η διασύνδεση των ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο είναι δεδομένη στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και αποτελεί κοινή λογική, εντούτοις στη χώρα μας, εντελώς ανεξήγητα, αντιμετωπίζεται από μια μερίδα συμπατριωτών μας εχθρικά. Αν και δεν αποτελούν την πλειονότητα, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια, σαμποτάροντας την προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Στο παρόν άρθρο θα επικεντρωθούμε σε τρεις από αυτές:

1. Διασύνδεση με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών.

2. Διασύνδεση με σκοπό την εύρεση εργασίας των αποφοίτων.

3. Διασύνδεση με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σε ερευνητικό επίπεδο για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.

Οσον αφορά την πρώτη μορφή, είναι επιτακτικό οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο από πολύ νωρίς ώστε να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς από τα νέα στελέχη. Με τον τρόπο αυτό θα προετοιμαστούν κατάλληλα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και θα αυξηθούν οι πιθανότητες να βρουν εργασία κατά την αποφοίτησή τους.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω ομαδικών ή ατομικών εργασιών σε συνεργασία με επιχειρήσεις οι οποίες θα αναθέτουν σε στελέχη τους τον ρόλο του μέντορα. Αλλος τρόπος είναι μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων στα κεντρικά γραφεία και στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, ενώ ένας τρίτος είναι μέσω παρουσιάσεων στελεχών στα αμφιθέατρα ή σε εκδηλώσεις εκτός των πανεπιστημιακών χώρων.

Δυστυχώς, τα παραπάνω πραγματοποιούνται αποσπασματικά με πρωτοβουλίες μεμονωμένων καθηγητών που με δικό τους κόπο και χρόνο οργανώνουν τις προαναφερθείσες δράσεις. Μια ευχάριστη πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι φοιτητικοί οργανισμοί αυτο-οργανώνονται, επικοινωνούν απευθείας με επιχειρήσεις και κανονίζουν εκπαιδευτικές επισκέψεις υποκαθιστώντας έτσι την ανυπαρξία επίσημης συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου.

Οσον αφορά την εύρεση εργασίας, πέραν του θεσμού της πρακτικής, θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα εύρεσης πρώτης εργασίας μετά την αποφοίτηση. Πολλά γραφεία διασύνδεσης κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά, δυστυχώς, δεν αποτελούν τον κανόνα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ίδιες τις επιχειρήσεις που συχνά εκφράζουν παράπονα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν να κάνουν γνωστές ανοιχτές θέσεις εργασίας σε κάποια πανεπιστήμια.

Τέλος, εξαιρετικά κρίσιμη και σημαντική είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την αγορά. Τόσο οι ερευνητές θα πρέπει να μπορούν να μετατρέψουν την έρευνά τους σε προϊόν που να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα, όσο και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους ερευνητές και να συνδημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα. Εν κατακλείδι, αυτό που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται πιο αποτελεσματικά όταν υπάρχει στενή συνεργασία των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Στα πανεπιστήμια διδάσκεται το θεωρητικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο, όμως στις επιχειρήσεις δημιουργείται καθημερινά νέα γνώση με την οποία πρέπει να έρθει σε επαφή ο φοιτητής. Οι επισκέψεις στους χώρους των εταιρειών και τα σεμινάρια από ανώτατα και πεπειραμένα στελέχη βοηθούν τους φοιτητές να επαληθεύσουν τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις και ορισμένες φορές κιόλας να τις ξεπερνούν.  

* O κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος είναι πρώην καθηγητής ΑΣΟΕΕ.