ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δίπλα στον υποψήφιο οδηγό ο δάσκαλος οδήγησης

Τιμόνι για τους νέους 17 ετών και με τον δάσκαλο οδήγησης στη θέση του συνοδηγού κατά την εξέταση υποψηφίων οδηγών προβλέπει το σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια, εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών»

Δίπλα στον υποψήφιο οδηγό ο δάσκαλος οδήγησης

Τιμόνι για τους νέους 17 ετών και με τον δάσκαλο οδήγησης στη θέση του συνοδηγού κατά την εξέταση υποψηφίων οδηγών προβλέπει το σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια, εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών», που είχε τεθεί προς ψήφιση χθες στη Βουλή και αναμένεται να ισχύσει σε έξι μήνες από την ψήφισή του.

Τα άτομα που έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να υποβληθούν κανονικά στις εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, και σε περίπτωση επιτυχίας θα έχουν τη δυνατότητα για ένα χρόνο να οδηγούν συνοδεία κάποιου έμπειρου οδηγού (ο συνοδός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών, να οδηγεί τουλάχιστον πέντε χρόνια και να έχει κενό point system στο δίπλωμά του).

Συνοδεία έμπειρου οδηγού θα «πιάνουν» τιμόνι οι 17χρονοι που πέρασαν στις εξετάσεις για την από- κτηση διπλώματος.

Το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης, που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα του νέου νόμου, εξασφαλίζεται με την παρουσία κάμερας εντός των οχημάτων κατά την εξέταση του υποψηφίου οδηγού. Οι κάμερες θα ανήκουν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα εγκαθίστανται στο όχημα μόνο για τη διάρκεια της εξέτασης. Το υλικό θα εξετάζεται δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός προκαλέσει ατύχημα στη διάρκεια της εξέτασης. Με αυτό το δεδομένο αποφασίστηκε, σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις, ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο δάσκαλος οδήγησης θα βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού.

«Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», υποστηρίζει στην «Κ» ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Νίκος Γρέντζελος. Μάλιστα εξηγεί ότι κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευτή δίπλα στον υποψήφιο οδηγό, καθώς εκείνος είναι που γνωρίζει την ψυχολογία του μαθητή και μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή διαδικασία εξέτασης. «Οι εξεταστές δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν σε πιθανά έκτακτα περιστατικά», προσθέτει. Το νέο σύστημα προβλέπει την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ύλης των θεωρητικών εξετάσεων, ενώ δημιουργούνται εγχειρίδια και σε άλλες γλώσσες.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβει τη μετάφραση των εγχειριδίων σε ακόμα περισσότερες γλώσσες. Παράλληλα υπάρχει ειδική θεωρητική εξέταση για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και βαρήκοους και κωφούς υποψηφίους.