ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και στον έλεγχο των δαπανών

Αλλαγές στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και στον έλεγχο των δαπανών

Το πράσινο φως για την προώθηση αλλαγών στον ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του με τους παρόχους υγείας στην κατεύθυνση της διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, έλαβε από την κυβέρνηση ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ελεγχος ποιοτικών κριτηρίων, έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης», το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή προς ψήφιση και με την προοπτική «το 2022 να έρθει με νέους όρους για τον ΕΟΠΥΥ», όπως είχε αναφέρει προ μηνός ο κ. Πλεύρης σε συνάντηση που είχε με τους συντάκτες υγείας. Ειδικότερα, μεταξύ των παρεμβάσεων που προωθούνται είναι οργανωτικές αλλαγές του ΕΟΠΥΥ, ώστε να λειτουργεί ως ολοκληρωμένος ασφαλιστικός φορέας που θα εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εισαχθούν ποιοτικά κριτήρια στους ιδιώτες παρόχους που μεταξύ άλλων θα αφορούν διάφορους δείκτες όπως τύπος αλλά και «ηλικία» εξοπλισμού, μέσος όρος διάρκειας νοσηλείας ασθενών, ποσοστά θνητότητας, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις κ.ά.

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τον οργανισμό, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Οι δείκτες αυτοί θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται για τη σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ ορισμένοι από αυτούς, όπως π.χ. εξοπλισμός, θα καθορίζουν και τα ποσά αποζημιώσεων των παρόχων για τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους. Το σχέδιο νόμου επιπλέον εισάγει τους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο (real time) κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους σύμφωνα με το μοντέλο ελέγχου και αποζημίωσης των ασφαλιστικών εταιρειών.

Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιχειρείται η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για την εισαγωγή νέων φαρμάκων καθώς και η ενίσχυση των κεντρικών διαγωνισμών, η εντατικοποίηση των ελέγχων στη συνταγογράφηση και η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η αναθεώρηση των κανόνων της θετικής λίστας φαρμάκων και η θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών σε κατηγορίες φαρμάκων. Στόχος είναι το υπουργείο Υγείας να αποκτήσει τα «εργαλεία» για να ελέγξει τη φαρμακευτική δαπάνη και να μειώσει το clawback (μηχανισμός επιστροφής της δαπάνης που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό) το οποίο καταβάλλουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις.