ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρευνα: Υπέρ ενός φόρου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής οι Ελληνες

Έρευνα: Υπέρ ενός φόρου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής οι Ελληνες

Το 83% των Ελλήνων θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της συνιστούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα επίσης θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή.  Μάλιστα η πλειονότητα των Ελλήνων (74%) –σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι Ευρωπαίοι εν γένει (69%)– θα τασσόταν υπέρ της εισαγωγής ενός φόρου σε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν περισσότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας για το κλίμα 2021-2022 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι και ο κυριότερος χρηματοδότης έργων σχετικών με τη δράση για το κλίμα στον κόσμο.

Οπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, είναι πολύ θετικό το ότι οι Ελληνες, στη συντριπτική πλειονότητά τους, θεωρούν όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της συνιστούν τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. «Θεωρώ ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές μπορεί να συνέβαλαν ώστε η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων να αναφέρουν ότι νιώθουν τις επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αυτή η φαινομενική συναίνεση υποκρύπτει κάποιες διαφορές μεταξύ των επιμέρους ομάδων του ελληνικού πληθυσμού. Καταγράφονται πολύ διαφορετικά επίπεδα ανησυχίας και προσδοκιών στο θέμα του κλίματος μεταξύ πολιτών μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ των επιμέρους κοινωνικοοικονομικών κατηγοριών.

Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, το 76% θεωρεί ότι ανησυχεί περισσότερο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα απ’ ό,τι ανησυχεί η κυβέρνηση της χώρας. Κατά συνέπεια, είναι σχετικά απαισιόδοξοι όσον αφορά την ικανότητα της χώρας να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη πράσινη μετάβαση. Μόλις το 38% θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πετύχει να μειώσει δραστικά έως το 2050 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγει, σύμφωνα με τη δέσμευση της συμφωνίας των Παρισίων. Η πλειονότητα (62%) θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το χάσμα των γενεών είναι εμφανές σε αυτό το σημείο, καθώς καταγράφεται διαφορά 16 μονάδων ανάμεσα στα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών (το 30% αυτών θεωρούν ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει) και στα άτομα ηλικίας άνω των 64 ετών (46%).

Κατά συνέπεια, σχεδόν τα δύο τρίτα (60%) των Ελλήνων είναι υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων από το κράτος –όμοιων με εκείνα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19– τα οποία θα επέβαλαν αλλαγές στη συμπεριφορά των ανθρώπων, ενώ το 88% θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή.

Στην ερώτηση σε ποια πηγή ενέργειας θα πρέπει να βασιστεί η χώρα για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πλειονότητα των Ελλήνων τάσσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (61%) για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Οι Ελληνες θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η χώρα τους θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας από ό,τι οι λοιποί Ευρωπαίοι (21% έναντι 17%). Η εξοικονόμηση ενέργειας κατατάσσεται πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον αυξημένο ρόλο του φυσικού αερίου (12%).