Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών-τεχνοβλαστών

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών-τεχνοβλαστών

Απλοποίηση διαδικασιών για την ίδρυσή τους, κίνητρα και διευκολύνσεις στους ερευνητές, θεσμική ενίσχυση ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων

1' 55" χρόνος ανάγνωσης

«Η βελτίωση του ερευνητικού πεδίου στη χώρα μας συνιστά μια ζωτική ανάγκη, μια επένδυση στο μέλλον της χώρας μας, που περνά μέσα από την καινοτόμο, βιώσιμη παραγωγή, την εξεύρεση λύσεων σε μείζονες σύγχρονες προκλήσεις, όπως αυτή της πανδημίας ή της κλιματικής αλλαγής, και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Η πρόσβαση στις αγορές και η βιομηχανική αξιοποίηση της έρευνας δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού», τόνισε την Πέμπτη η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά την παρουσίαση νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off). Σύμφωνα με την υπουργό, οι ρυθμίσεις διέπονται από τέσσερις άξονες:

• Ο πρώτος άξονας αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση εταιρειών spin-off, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των κατηγοριών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς, εφόσον έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής του ίδιου του ΑΕΙ στις εταιρείες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης των συμβάσεων και ίδρυσης εταιρειών spin-off προς την εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος, ενισχύοντας τον ρόλο της σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και του προσωπικού του.

• Ο δεύτερος άξονας αφορά την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στους ερευνητές, στις ερευνητικές ομάδες αλλά και στους ίδιους τους οργανισμούς ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν απρόσκοπτα τον σκοπό τους. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε διοικητική θέση εταιρείας τεχνοβλαστού, χωρίς αυτό να αποτελεί ασυμβίβαστο με τη θέση στο πανεπιστήμιο. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης διευκολύνσεων (άδεια άνευ αποδοχών, μερική απασχόληση) για την ενασχόληση με το έργο της εταιρείας-τεχνοβλαστού, ενώ παρέχονται και κίνητρα προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες spin-off.

• Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση των συνεργειών, καθώς η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της ερευνητικής δραστηριότητας, εξορθολογίζοντας το κόστος, αξιοποιώντας γνώσεις και διαφορετικές ειδικότητες, αυξάνοντας τις οικονομίες κλίμακας.

• Ο τέταρτος άξονας αφορά τη θεσμική ενίσχυση των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημίων. Με τις νέες διατάξεις, ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια αποκτούν περισσότερες αρμοδιότητες, ευελιξία κινήσεων, αποκεντρώνονται οι εξουσίες, μειώνεται η γραφειοκρατία, ενώ αυξάνονται οι ίδιοι πόροι των ιδρυμάτων μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και της διενέργειας συμπράξεων με παραγωγικούς φορείς.