ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μικρές αλλαγές το ν/σ για τους δικαστές

Με περιορισμένης έκτασης αλλαγές κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο αναμορφώνονται οι σπουδές των νέων δικαστών και η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, της Σχολής από την οποία αποφοιτούν όσοι στελεχώνουν το δικαστικό σώμα.

Με μικρές αλλαγές το ν/σ για τους δικαστές

Με περιορισμένης έκτασης αλλαγές κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο αναμορφώνονται οι σπουδές των νέων δικαστών και η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, της Σχολής από την οποία αποφοιτούν όσοι στελεχώνουν το δικαστικό σώμα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, μετά και την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που γνωμοδότησε για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οριστικοποίησε τις διατάξεις του νομοσχεδίου κυρίως στα επίμαχα άρθρα για τα οποία το ΣτΕ κράτησε επιφυλάξεις και οι δικαστικοί διατύπωσαν αντιδράσεις.

Ειδικότερα, στις ρυθμίσεις για την επιμόρφωση των δικαστών, που προκάλεσαν αντιδράσεις από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι δικαστές μία φορά τον χρόνο υποχρεωτικά θα παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και ότι μετά το τέλος τους θα συμπληρώνουν φόρμα ερωτήσεων και απαντήσεων με βάση το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου και η φόρμα αυτή θα τοποθετείται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.

Κατατέθηκε στη Βουλή – Υποχρεωτικά τα επι- μορφωτικά σεμινάρια μία φορά τον χρόνο.

Επί του θέματος αυτού, η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε αντιταχθεί στην εξέταση των δικαστών μετά το σεμινάριο, τη βαθμολόγησή τους και την τοποθέτησή της στον υπηρεσιακό φάκελο, ενώ το ΣτΕ αποφάσισε ότι τα σεμινάρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά, αλλά οι δικαστές δεν πρέπει να βαθμολογούνται, ωστόσο είπε «ναι» στο να μπαίνει η φόρμα που θα συμπληρώνουν μετά την παρακολούθηση στον υπηρεσιακό τους φάκελο, γεγονός που θα λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, ως ακόμα ένα στοιχείο πέραν της ουσιαστικής αξιολόγησής τους.

Σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση των υποψήφιων δικαστών που ορίζεται οκτάμηνη και ίσης αξίας με τη θεωρητική κατάρτισή τους στη Σχολή, η τελική διάταξη του νομοσχεδίου είναι ότι μετά την πρακτική άσκηση οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται από τους επόπτες της πρακτικής τους, αλλά χωρίς συγκεκριμένες ποσοστώσεις.

Πάντως, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών, με το οποίο αλλάζουν πολλά στην εκπαίδευση των νέων δικαστών, η κυβέρνηση θα φέρει έπειτα από το νέο έτος νομοσχέδιο για την ουσιαστική αξιολόγηση των δικαστών, τις διατάξεις του οποίου παρουσίασε η «Κ» της Κυριακής. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αξιολογητές-επιθεωρητές των δικαστών θα ορίζονται για μία διετία, και όχι με κλήρωση όπως γίνεται σήμερα για μόνο μία χρονιά, ενώ οι δικαστές θα υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο για την απόδοσή τους, τον αριθμό των αποφάσεων που εξέδωσαν, τη δυσκολία των υποθέσεων που χειρίστηκαν, την ποιότητα των αποφάσεών τους, το αν οι αποφάσεις στάθηκαν στα δικαστήρια και δεν ανατράπηκαν από ένδικα μέσα και λοιπά.

Επίσης, με το νέο νομοσχέδιο θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το πειθαρχικό δίκαιο των δικαστών, και κυρίως οι προϋποθέσεις για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, μια και θα μετρά πλέον όχι μόνο η επετηρίδα, όπως γίνεται σήμερα, αλλά η ουσιαστική απόδοσή τους.