Θάλασσα: Οι προτεραιότητες για την προστασία των άγριων ζώων

Θάλασσα: Οι προτεραιότητες για την προστασία των άγριων ζώων

Πέντε προτάσεις για την προστασία των απειλούμενων ειδών ζωής της θάλασσας καταθέτουν 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις με αφορμή το περιστατικό με τον ζιφιό στα νερά της Αττικής.

1' 47" χρόνος ανάγνωσης

Πέντε προτάσεις για την προστασία των απειλούμενων ειδών ζωής της θάλασσας καταθέτουν 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις με αφορμή το περιστατικό με τον ζιφιό στα νερά της Αττικής. «O αγώνας που δόθηκε αλλά και η πάνδημη αγωνία για την τύχη του ήταν ειλικρινείς, συγκινητικές και ελπιδοφόρες για το μέλλον και την προσφορά επιστημόνων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας», σημειώνουν οι 15 οργανώσεις. Η κατάληξη ήταν δραματική, επισημαίνουν, αλλά αφήνει μια σειρά από συμπεράσματα και μαθήματα, με πιο σημαντικό πως η άγρια ζωή είναι πολύτιμος εθνικός αλλά και υπερεθνικός πλούτος.

Το πρώτο σημείο αφορά την άμεση οργάνωση της περίθαλψης άγριων ζώων. Η δραστηριότητα αυτή επιτελείται εδώ και δεκαετίες από εθελοντικές οργανώσεις χωρίς κρατική στήριξη και βασίζεται στη σκληρή δουλειά ανθρώπων που έχουν αφιερωθεί στον σκοπό αυτό. Η πολιτεία πρέπει να υποστηρίξει ουσιαστικά τη λειτουργία των υπαρχόντων κέντρων περίθαλψης και να προχωρήσει στη δημιουργία ορισμένων νέων, για τις ανάγκες που δεν καλύπτονται.

Δεύτερον, απαιτείται επείγουσα και αποτελεσματική προστασία των βιοτόπων των κητωδών, και πρωτίστως της Ελληνικής Τάφρου, η οποία στις μέρες μας απειλείται από τις παραχωρήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για εξορύξεις υδρογονανθράκων και από άλλες πολλαπλές σημαντικές πιέσεις.

Τρίτον, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να προτάξει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όχι την επιβάρυνσή του με προβλέψεις για δραστηριότητες μεγάλου ρυπαντικού αποτυπώματος και κινδύνου για ατυχήματα.

Τέταρτον, πρέπει να προχωρήσει η έγκριση των εθνικών σχεδίων δράσης για μια σειρά από είδη όπως τα κητώδη, που εκκρεμούν. Η εφαρμογή τους να υποστηριχθεί με τον απαραίτητο διοικητικό συντονισμό, πόρους και με ανοιχτή και διαφανή συμβολή όλων των σχετικών και έμπειρων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και οργανώσεων.  

Πέμπτον, να τεθεί ως εθνική προτεραιότητα η ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και η θέσπιση μέτρων διατήρησης και προστασίας των περιοχών Natura. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και μία δεκαετία την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 2020 να εκδοθεί και σχετική καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της Ε.Ε. Τις προτάσεις συνυπογράφουν οι οργανώσεις: ΑΝΙΜΑ, Αρίων, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, iSe, MEDASSET,  ΜΟm, WWF Ελλάς.