ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 3 Ιουνίου 2022

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 3 Ιουνίου 2022.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν, για πρώτη φορά φέτος, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε βάσει του Ν.4777/2021.

Συνεπώς τα ίδια τα ΑΕΙ πλέον συνδιαμορφώνουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κάθε Σχολής ή Τμήματος, καθορίζοντας το συντελεστή βαρύτητας κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος για εισαγωγή σε αυτά. Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

Τρόπος υπολογισμού μορίων

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Υποψήφιος για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 17
 • Αρχαία Ελληνικά: 18,6
 • Ιστορία: 20
 • Λατινικά 20

συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια-1

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Υποψήφιος για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 15
 • Φυσική: 18
 • Χημεία: 19
 • Μαθηματικά: 18
 • Ελεύθερο Σχέδιο: 17
 • Γραμμικό Σχέδιο: 16

συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια-2

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Υποψήφιος για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία: 

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 14,7
 • Φυσική: 19,2
 • Χημεία: 19
 • Βιολογία: 20

συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, ενώ για την Ιατρική Πάτρας (Παν. Πατρών) 18.490 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια-3

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Υποψήφιος για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 14
 • Μαθηματικά: 18,4
 • Πληροφορική: 18,8
 • Οικονομία: 19,2

συγκεντρώνει για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 17.320 μόρια, ενώ για την Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια-4

Κριτήρια ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

Με την απόφαση υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ

Υπουργική Απόφαση για τα ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Στις 3 Ιουνίου η πρεμιέρα

Την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με την ανακοίνωση του προγράμματός τους. Για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 3/6, παραδοσιακά με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για όλους τους υποψηφίους. Θα ακολουθήσουν τα μαθήματα για τους υποψηφίους καθεμιάς από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού: 

• Τη Δευτέρα 6/6 θα εξετασθούν τα Αρχαία, τα Μαθηματικά και η Βιολογία. 
• Την Τετάρτη 8/6 τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. 
• Την Παρασκευή 10/6 η Ιστορία, η Φυσική και η Οικονομία. 

Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν με τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας: την Πέμπτη 2/6 με τα Νέα Ελληνικά και το Σάββατο 4/6 με τα Μαθηματικά. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τα μαθήματα ειδικοτήτων, από την Τρίτη 7/6 έως την Παρασκευή 17/6.

Πανελλαδικές 2022: Για πρώτη φορά συντελεστές βαρύτητας από τα ίδια τα ΑΕΙ – Πώς υπολογίζονται τα μόρια-5Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8 π.μ. και η τρίωρη εξέταση θα ξεκινάει στις 8.30 π.μ. 

Τα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από τις 18/6 (Αγγλικά) έως τις 30/6 (Ιταλικά). 

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr