Πτυχιούχοι ξένων ΑΕΙ «όμηροι» των ελληνικών

Πτυχιούχοι ξένων ΑΕΙ «όμηροι» των ελληνικών

Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη για την αναγνώριση των τίτλων

2' 21" χρόνος ανάγνωσης

Ελληνας πτυχιούχος τίτλου σπουδών από ξένο ΑΕΙ έχει ζητήσει από τον Νοέμβριο του 2018 να αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία του πτυχίου του από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του υπουργείου Παιδείας. Τρία χρόνια μετά, το ΑΤΕΕΝ τον παραπέμπει να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα στο ΕΜΠ για να πάρει την ισοδυναμία. Ωστόσο έχουν περάσει δύο εξάμηνα και το ίδρυμα δεν έχει ανταποκριθεί. Πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση στις σχετικά πολλές, με αποτέλεσμα ο Συνήγορος του Πολίτη, όπου και τελικά απευθύνθηκε ο πτυχιούχος, να στείλει επιστολή σε ΕΜΠ και υπ. Παιδείας ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος. Μάλιστα, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει σε πέντε ΑΕΙ ότι δεν εφαρμόζουν τον νόμο και η στάση τους τυγχάνει ελεγκτέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τελευταίο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη από τον Μάρτιο του 2022 που παρουσιάζει η «Κ», Ελληνες κάτοχοι αλλοδαπών τίτλων σπουδών ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου προκειμένου το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΕΜΠ, το Πάντειο, το Παν. Κρήτης και το Παν. Ιωαννίνων, στα οποία αποτάθηκαν, να επιτρέψουν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, ώστε το πτυχίο τους να λάβει την επαγγελματική ισοδυναμία του. Εως σήμερα, τα αιτήματά τους προς τα ΑΕΙ παραμένουν σε εκκρεμότητα με διαφορετικές αιτιολογίες. «Οι ισχύουσες ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή σε εξετάσεις στα ημεδαπά ΑΕΙ κατόχων αποφάσεων του ΑΤΕΕΝ, προκειμένου οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών τους να αναγνωρισθούν ως επαγγελματικά ισοδύναμοι των απονεμομένων από ως άνω ΑΕΙ, δεν εφαρμόζονται, καθώς κρίνονται προβληματικές από τα αρμόδια όργανα των ελληνικών ΑΕΙ», λέει το πόρισμα.

Τα ιδρύματα επικαλούνται διάφορους λόγους για την καθυστέρηση, όμως ο Συνήγορος τονίζει ότι «δεν αφορούν μόνο σε διαδικαστικά ζητήματα, αλλά ερείδονται σε λόγους ουσίας».

Τα ΑΕΙ επικαλούνται διάφορους λόγους, αλλά ο Συνήγορος τονίζει προς τα ιδρύματα: «Οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν αφορούν μόνο σε διαδικαστικά ζητήματα, αλλά ερείδονται σε λόγους ουσίας, και συγκεκριμένα: α) Στην αμφισβήτηση της πληρότητας του ισχύοντος νομικού πλαισίου. β) Στην αμφισβήτηση της καταλληλότητας μιας διοικητικής υπηρεσίας να αποφαίνεται για την επάρκεια ακαδημαϊκών γνώσεων που οδηγούν στην άσκηση επαγγελμάτων, που στην πλειονότητά τους είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως ακριβώς οδηγούν και οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών των ημεδαπών ΑΕΙ. γ) Στην αμφισβήτηση της αρμοδιότητας των ημεδαπών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να δέχονται σε εξετάσεις κατόχους επαγγελματικών τίτλων σπουδών και, με ακαδημαϊκά κριτήρια, να αποφαίνονται για τις γνώσεις τους».

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των αρμοδίων αρχών των πανεπιστημίων να εκφράζουν προβληματισμό για τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ωστόσο επισημαίνει ότι «η επίκληση της αναμονής γνωμοδοτήσεων από τις νομικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων ως αιτιολογία για την υφιστάμενη εκκρεμότητα, παρά τη σαφήνεια των σχετικών διατάξεων, δεν απαλλάσσει τις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές από την υφιστάμενη υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και τυγχάνει ελεγκτέα».

Ενόψει του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων ξένων ΑΕΙ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η στάση των ΑΕΙ αλλά και των επαγγελματικών επιμελητηρίων.