ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι πολίτες εμπιστεύονται και διατηρούν στενή σχέση με τους δήμους

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σε έρευνα απάντησαν ότι τους αρέσει η γειτονιά όπου μένουν

Οι πολίτες εμπιστεύονται και διατηρούν στενή σχέση με τους δήμους

Στενή σχέση με τον δήμο και τη γειτονιά τους έχουν οι περισσότεροι πολίτες, ενώ θεωρούν ότι ο β΄ βαθμός αυτοδιοίκησης (περιφέρεια) δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τους πολίτες. Στο ερώτημα ποιος εκπροσωπεί περισσότερο τους πολίτες, το 47,4% απάντησε ο δήμαρχος, το 6,9% ο περιφερειάρχης και μόνο το 5,2% οι βουλευτές και τα στελέχη των κομμάτων.

Πάντως, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, πάνω από το 50%, δηλώνει ότι γνωρίζει λίγο ή και καθόλου τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για τα αποτελέσματα έρευνας σε σχέση με τη γνώμη και τις αντιλήψεις των πολιτών για την τοπική αυτοδιοίκηση, που πραγματοποίησε η εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών.

Το 78,4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι του αρέσει η γειτονιά όπου μένει και το 65,4% ότι αισθάνεται ασφαλής τη νύχτα. Ομως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η εύρεση κατοικίας με λογικό αντίτιμο έχει δυσκολέψει πολύ τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μόνο 25,8% όσων ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι μπορούν να βρουν σπίτι σε λογική τιμή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πριν από πέντε χρόνια ήταν 46,3%.

Ως σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας στην περιοχή που ζουν το 39,4% αναφέρει την κατάσταση του οδικού δικτύου και το 22,7% την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους.

Οι περισσότεροι πολίτες, το 47,1%, απευθύνονται στον δήμο τους για να διαχειριστούν την αστική τους κατάσταση – ληξιαρχείο. Για να βρει λύση το 68,1% επισκέπτεται τον δήμο, το 21,1% απευθύνεται σε ΚΕΠ, το 10,6% τηλεφωνεί και μόνο το 11,3% το προσπαθεί ηλεκτρονικά.

Το 61,6% των πολιτών δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένοι από την αποκομιδή των απορριμμάτων, το 58,4% από το δίκτυο αποχέτευσης, το 51,7% από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, το 50,6% από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το 50,1% από τη φροντίδα των πάρκων και των δημόσιων χώρων. Μόνο το 15,7% των πολιτών δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τηλεφροντίδας, το 24% για την ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το 26,1% για τη μέριμνα για ευάλωτους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε 1.077 άτομα σε όλη τη χώρα, άντρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, από τις 29 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου.