ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές 2022: Θέματα για δυνατούς «λύτες»

Σημαντικό πλεονέκτημα έχουν αποκτήσει στη διεκδίκηση μιας θέσης στις περιζήτητες σχολές του πεδίου τους οι υποψήφιοι που πήγαν πολύ καλά χθες στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πανελλαδικές 2022: Θέματα για δυνατούς «λύτες»

Σημαντικό πλεονέκτημα έχουν αποκτήσει στη διεκδίκηση μιας θέσης στις περιζήτητες σχολές του πεδίου τους οι υποψήφιοι που πήγαν πολύ καλά χθες στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο πρώτος λόγος είναι πως παρότι έχει αλλάξει το σύστημα των συντελεστών βαρύτητας ανά μάθημα –κάθε τμήμα ΑΕΙ επιλέγει τους δικούς του–, τα Αρχαία, η Βιολογία και τα Μαθηματικά, στα οποία εξετάστηκαν χθες, εξακολουθούν να έχουν τους μεγαλύτερους συντελεστές βαρύτητας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στη Βιολογία και στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από πέρυσι, σε αντίθεση με τα Αρχαία, τα θέματα των οποίων κρίθηκαν πιο εύκολα, χωρίς να λείπουν τα δύσκολα σημεία.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι του 1ου επιστημονικού πεδίου (ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών) εξετάστηκαν στα Αρχαία. Οπως σχολίασαν στην «Κ» οι καθηγητές των φροντιστηρίων «έλιξ», «τα θέματα από τη διδαγμένη ύλη –τους δόθηκαν αποσπάσματα από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη και τις «Διατριβαί» του Επίκτητου– σε γενικές γραμμές μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, αν και η επιλογή έγινε από τις τελευταίες θεματικές ενότητες. Κάθε μαθητής που είχε κάνει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θεμάτων. Ως προς το αδίδακτο (άγνωστο) κείμενο –απόσπασμα του Θουκυδίδη–, τα θέματα μπορούν σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστούν κατανοητά. Η μετάφραση είχε δυσκολία και απαιτούσε πολύ καλή γνώση γραμματικής και συντακτικού. Η ερμηνευτική άσκηση ήταν βατή. Η άσκηση της γραμματικής ήταν νέου τύπου, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το συντακτικό ήταν για πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, ενώ το Γ4.β. δημιουργούσε έντονες αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσής του, αν και με μια πρώτη ανάγνωση έμοιαζε σαφές και βατό».

Πιο εύκολα τα θέματα στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών), δυσκολίες στο 2ο (θετικών σπουδών) και στο 4ο πεδίο (οικονομίας – πληροφορικής).

Για τους υποψηφίους του 2ου (θετικών σπουδών) και του 4ου πεδίου (οικονομίας – πληροφορικής), τα θέματα των Μαθηματικών κρίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με πέρυσι, όπως παρατήρησε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ). «Η καλή γνώση της ύλης προηγούμενων ετών είναι απαραίτητη. Είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη απόκλιση στις επιδόσεις μεταξύ του προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας – πληροφορικής, που εξετάστηκαν στα ίδια θέματα σήμερα». Από την πλευρά της η ομάδα των μαθηματικών των «έλιξ», εξειδικεύοντας τον σχολιασμό τους, ανέφερε: «Στο θέμα Α (Θεωρία) οι μαθητές δεν θα πρέπει να συνάντησαν δυσκολίες. Για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν υπήρχε ζήτημα της μορφής “ισχυρισμός”. Το θέμα Β ήταν το δυσκολότερο των τελευταίων ετών με αρκετά “πονηρά” σημεία. Δεν ζητήθηκε γραφική παράσταση συνάρτησης. Κρίνουμε ότι μεγάλος αριθμός μαθητών της ομάδας προσανατολισμού οικονομίας – πληροφορικής θα συναντήσει σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία επίλυσης. Το θέμα Γ δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με πιθανή εξαίρεση το ερώτημα Γ3 λόγω της χρήσης της έννοιας του ρυθμού μεταβολής, ενώ το Γ4 ήταν αρκετά δύσκολο. Το θέμα Δ ήταν αρκετά δύσκολο (λιγότερο το Δ2, ενώ τα Δ3, Δ4 ήταν πολύ απαιτητικά), αλλά οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές κρίνουμε ότι μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αρκετά από αυτά. Συνολικά δεν ζητήθηκε η χρήση σημαντικών θεωρημάτων της».