ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στα Τέμπη: Πλημμέλειες μπλόκαραν τις συμβάσεις

Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση συμβάσεων για έργα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ έχει διαπιστώσει στην τελευταία έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει το σύνολο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος

Τραγωδία στα Τέμπη: Πλημμέλειες μπλόκαραν τις συμβάσεις

Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση συμβάσεων για έργα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ έχει διαπιστώσει στην τελευταία έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει το σύνολο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

Οπως προκύπτει από την έκθεση που αφορά την υλοποίηση των συμβάσεων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου από το 2017 έως και το 2021 (αυτήν την περίοδο αφορά η έκθεση), παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασαν 2,5 φορές πάνω από την αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης ενός έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων του ανωτάτου δικαστηρίου που έγιναν σε 24 δημόσιους φορείς, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 1.162 έργα, μεταξύ των οποίων και πολλά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., παρατηρήθηκαν πολλές πλημμέλειες και καθυστερήσεις.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση για τα έργα του ΟΣΕ, διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ότι δεν είχαν εκπονηθεί πριν από τη δημοπράτηση των έργων κάποιες από τις απαιτούμενες μελέτες ή δεν είχαν επικαιροποιηθεί ή εμπεριείχαν σφάλματα, ιδίως ως προς την ύπαρξη και την ακριβή θέση των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφελείας και τις προμετρήσεις των εργασιών, η αναγκαιότητα διόρθωσης των οποίων προκάλεσε καθυστερήσεις.

Μάλιστα, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι «σε έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου η μη εκπόνηση πριν από τη δημοπράτηση μελέτης πυροπροστασίας και μελέτης εφαρμογής κυκλοφοριακής εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας συρμών προκάλεσε καθυστέρηση 5 μηνών».

Σε άλλο σημείο, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται σε σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς «δεν είχαν εκτελεσθεί οι απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη δημοπράτηση του έργου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα έργα δημοπρατήθηκαν χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις».

Για παράδειγμα, αναφέρονται σε έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου «το οποίο εκτελέστηκε σε συνέχεια διαλυθείσας εργολαβίας και σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή των εκτελεσθεισών, με τη διαλυθείσα σύμβαση, εργασιών, ενώ παρουσιάστηκαν προβλήματα και κατά τη διαδικασία ανάληψης και αξιοποίησης των υλικών της υπηρεσίας που θα ενσωματώνονταν στο έργο».

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά 140 έργα του Δημοσίου. Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου: «Διαπιστώθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Χορηγήθηκαν παρατάσεις στα 2/3 του συνόλου των έργων (σε 779 από τα 1.162 έργα), ενώ η εκτέλεση των έργων αυτών διήρκεσε κατά μέσον όρο 2,5 φορές περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί».