Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαίδευσης – Τηλεδιδασκαλία σε απομακρυσμένες περιοχές

Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαίδευσης – Τηλεδιδασκαλία σε απομακρυσμένες περιοχές

Νομοσχέδιο με αλλαγές και στις τρεις βαθμίδες καταθέτει το υπουργείο Παιδείας τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή - Αυτόνομες τάξεις με εξ αποστάσεως διδασκαλία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών, online φροντιστήριο, τροποποίηση στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

ψηφιακή-αναβάθμιση-της-εκπαίδευσης-563109322

Ψηφιακές τάξεις για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών, λειτουργία ψηφιακού φροντιστηρίου, εισαγωγή επαγγελματικού προσανατολισμού στο Λύκειο, αλλαγές στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Πρόκειται για ορισμένες ρυθμίσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», θα περιληφθούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα καταθέσει τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας. Το νομοσχέδιο διατρέχει και τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία για να αμβλυνθούν οι ανισότητες στην εκπαίδευση, όπως η δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση μαθητών ακριτικών περιοχών και αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Ετσι, σε απομακρυσμένες – ορεινές περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Γυμνασίου θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομη τάξη στο πλησιέστερο προς αυτό Γυμνάσιο. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα αναγκάζονται να μετακινούνται σε διπλανό χωριό. Στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου θα τοποθετούνται κατ’ ελάχιστον τρεις εκπαιδευτικοί από τους κλάδους/τις ειδικότητες των φιλολόγων, των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής. Επίσης, θα μπορεί να προβλεφθεί συμπληρωματική διδασκαλία, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από καθηγητές του πλησιέστερου Γυμνασίου στο οποίο ανήκει η αυτόνομη τάξη για τα υπόλοιπα μαθήματα, που δεν θα μπορούν να διδαχθούν από τους εκπαιδευτικούς που θα υπηρετούν στην αυτόνομη τάξη Γυμνασίου.

Θα δημιουργηθεί κεντρική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω του «gov.gr». Μέσω αυτής θα λειτουργήσει ψηφιακό φροντιστήριο, με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς και της Δ΄ τάξης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, καθώς και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του ΕΝΕΕΓΥΛ.

Για την κάλυψη των αναγκών του ψηφιακού φροντιστηρίου θα αποσπάται για ένα σχολικό έτος, με δυνατότητα παράτασης, ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα προσόντα, όπως η εμπειρία, η επιστημονική κατάρτιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η προσωπικότητά τους, από τριμελή επιτροπή. Οι εκπαιδευτικοί του ψηφιακού φροντιστηρίου θα παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση το ανώτερο εννέα ώρες εβδομαδιαίως, και στο υπόλοιπο του ωραρίου τους ασύγχρονη εκπαίδευση ιδίως με διόρθωση ασκήσεων, εργασιών και διαγωνισμάτων.

Αυτόνομες τάξεις με εξ αποστάσεως διδασκαλία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών, online φροντιστήριο, τροποποίηση στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Θα λειτουργήσει ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω του «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου. Δικαίωμα πρόσβασης θα έχουν οι μαθητές του Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή του ΕΝΕΕΓΥΛ. Η υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού θα διενεργείται κάθε σχολικό έτος από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή. Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει ατομική συνεδρία με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του ερωτηματολογίου, διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή με γνώμονα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του και κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης.

Παράλληλα, μετά τις αστοχίες –λάθη στα θέματα– στις φετινές εξετάσεις εισαγωγής των αποφοίτων Δημοτικού στα Πρότυπα Γυμνάσια, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης θα προχωρήσει σε αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων. Ηδη έχει ζητήσει εισηγήσεις για τον νέο τρόπο εισαγωγής. Σήμερα οι μαθητές εξετάζονται σε Γλώσσα και Μαθηματικά. Κεντρική φιλοσοφία των αλλαγών είναι να αμβλυνθεί το βάρος που δίνεται στα δύο μαθήματα. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ορθότερο οι μαθητές να εξετάζονται σε ένα διαγώνισμα για τις γνώσεις που έχουν από όλα τα βασικά μαθήματα του Δημοτικού, με το βάρος στην Στ΄ Τάξη. Παράλληλα, τα θέματα θα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα επιλέγουν τα θέματα θα γίνεται όπως επιλέγονται οι θεματοδότες για τις πανελλαδικές.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προωθούνται αλλαγές που αφορούν την ίδρυση και κατάργηση τμήματος ΑΕΙ. Ενδιαφέρον έχει ότι πλέον η κατάργηση ενός τμήματος θα πραγματοποιείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του πρύτανη και γνώμης της Συγκλήτου.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμουν διεθνείς οργανισμοί στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, τα προγράμματα σπουδών των οποίων πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη απονεμηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, είναι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους έχουν πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και από αντίστοιχες αναγνωρισμένες αρχές αξιολόγησης ή πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. Ανάλογη ρύθμιση είχε προωθηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά απεσύρθη έπειτα από αντιδράσεις.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT