ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έργο των δικαστών δεν είναι να «παίρνουν κεφάλια», απαντά η ΕΔΕ στον Κ.Παπούλια

Ειδικότερα, η ΕΔΕ με αφορμή «τις συνεχιζόμενες δηλώσεις ορισμένων
παραγόντων, οι οποίοι κατ΄ επανάληψη και με ευκολία μετακυλίουν τις
ευθύνες αποκλειστικά και μόνον στη Δικαιοσύνη», επισημαίνει σε
σημερινή, ανακοίνωσή της τα εξής:

«Αναφορικά με τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος,
εντός διαστήματος ολίγων ημερών, επιμένει να επαναλαμβάνει δυσμενή
κριτική εναντίον της Δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας, μάλιστα,
χαρακτηρισμούς, κατά την άποψή μας, ανεπίτρεπτους, τόσο γενικότερα,
όσο και κυρίως όταν προέρχονται από τον κορυφαίο Πολιτειακό
παράγοντα («αποκρουστική» απόφαση), επισημαίνουμε ότι το σκάνδαλο
του Χρηματιστηρίου υπήρξε σοβαρότατο πολιτικό σκάνδαλο, για το
οποίο, εν τούτοις, ουδεμία πολιτική ευθύνη αποδόθηκε σε πολιτικά
πρόσωπα ενώ, αντίθετα, αποδίδεται ευθύνη στους δικαστές, χωρίς,
προφανώς γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία οδήγησαν το
(πρωτοβάθμιο) δικαστήριο στην απαλλαγή των κατηγορουμένων».

Εξάλλου, συνεχίζει η ΕΔΕ, «η ορθή άσκηση του λειτουργήματός τους
επιβάλλει στους δικαστικούς λειτουργούς, να απονέμουν δίκαιο, με
τρόπο συνετό και αντικειμενικό και όχι «να παίρνουν κεφάλια», όπως
ζητήθηκε». Παράλληλα, η ΕΔΕ επισημαίνει ότι «αναφορικά με τις
δηλώσεις για τη διαφυγή του εκτίοντος ποινές, για τρομοκρατικές
ενέργειες, τις προερχόμενες από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, καθώς
και από ορισμένους δημοσιογράφους, απαντούμε ότι ουδείς δικαιούται
να διαγράφει το δυσχερές, επίπονο και επικίνδυνο έργο των
δικαστικών λειτουργών και αγνοώντας ότι αυτοί διενήργησαν την
ανάκριση, παρέπεμψαν, δίκασαν και καταδίκασαν τα εμπλεκόμενα σε
τρομοκρατικές ενέργειες πρόσωπα, να απομονώνει συγκεκριμένες
περιπτώσεις και να προσπαθεί να επιρρίπτει την ευθύνη αποκλειστικά
και μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς, παραβλέποντας ότι το
συμβούλιο των φυλακών, του οποίου προΐσταται Εισαγγελέας, αποφάσισε
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία».

Τέλος, υπογραμμίζει η ΕΔΕ, «αναφορικά με τις αποφάσεις για τη
χορήγηση αδείας εξόδου στους εκτίοντες ποινή, επιβάλλεται τα
αρμόδια όργανα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και συγκρατημένα, για
τη χορήγηση του εν λόγω ευεργετήματος, αξιολογώντας ειδικά την κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μην αποδεικνύεται εκ του
αποτελέσματος, ότι κατέληξαν σε εσφαλμένη κρίση, η οποία θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια της κοινωνίας».