ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποσύρεται το επικίνδυνο φάρμακο Protelos και από την ελληνική αγορά

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησηςπροτείνει την απόσυρση από την αγορά
του φαρμάκου Protelos για τηνοστεοπόρωση λόγω των σοβαρών
παρενεργειών του. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC)
συνέστησε σήμερανα ανασταλεί ηάδεια κυκλοφορίας στην αγορά του
φαρμάκου Protelos της γαλλικής εταιρείας Servier, το οποίο
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της βαριάς μορφήςοστεοπόρωσης.

Όπως ανακοίνωσε η Servier, από την επανεξέταση των στοιχείων η PRAC
θεωρεί πλέον ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου του συγκεκριμένου
φαρμάκου για τους ασθενείς <<δεν είναι ευνοϊκή>>. Η
σύσταση της PRAC θα προωθηθεί στην Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη
Χρήση (CHMP) που θα εκδώσει σχετική απόφαση κατά την επόμενη
συνεδρίασή της, το διάστημα 20-23 Ιανουαρίου.

Στην ανακοίνωσή της η Servier αναφέρει ότι <<επιθυμεί να
ενημερώσει τους επαγγελματίες του τομέα υγείας ότι, μετά το πρώτο
στάδιο επαναξιολόγησης, η

PRAC συνιστά στην CHMP να ανασταλεί η άδεια κυκλοφορίας του
Protelos (ρανελικό στρόντιο), φαρμάκου που προτείνεται για τη
θεραπεία της βαριάς οστεοπόρωσης>>.

Τον Απρίλιο του 2013, λόγω του υψηλού κινδύνου εμφάνισης
καρδιαγγειακών προβλημάτων στους ασθενείς, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε τον περιορισμό της χρήσης του
συγκεκριμένου φαρμάκου εν αναμονή της επαναξιολόγησης της σχέσης
οφέλους/κινδύνου του για τους ασθενείς, υπενθυμίζει η εταιρεία.

Η Servier έχει ήδη ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες υγείας που
χρησιμοποιούσαν το Protelos και έδωσε στη δημοσιότητα έναν
τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο μπορούν να καλούν για πληροφορίες
γιατροί και ασθενείς. Το 2011 ο γαλλικός Οργανισμός Φαρμάκων είχε
προειδοποιήσει τους γιατρούς να περιορίσουν τη χρήση του φαρμάκου
αυτού επειδή καταγράφονταν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως
αλλεργίες και θρομβώσεις.