ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψηφοφορία ετεροδημοτών


psifoforia-eterodimoton0

• Εκλογική νομοθεσία

psifoforia-eterodimoton1 
psifoforia-eterodimoton2 


psifoforia-eterodimoton3•
Έδρες επικρατείας

psifoforia-eterodimoton4 


psifoforia-eterodimoton5

• Τι πρέπει να γνωρίζουμε

psifoforia-eterodimoton6 
psifoforia-eterodimoton7 


psifoforia-eterodimoton8•
Προσέλευση ψηφοφόρων

psifoforia-eterodimoton9 


psifoforia-eterodimoton10

• Ψηφοφορία ετεροδημοτών

psifoforia-eterodimoton11 
psifoforia-eterodimoton12 


psifoforia-eterodimoton13

• Ανυπότακτοι

psifoforia-eterodimoton14 psifoforia-eterodimoton15

psifoforia-eterodimoton16 


psifoforia-eterodimoton17

• Tι αλλάζει στις εκλογές

psifoforia-eterodimoton18 psifoforia-eterodimoton19

psifoforia-eterodimoton20 


psifoforia-eterodimoton21

• Κόμματα και έδρες

psifoforia-eterodimoton22 


Ψηφοφορία ετεροδημοτών


1)
Πως λειτουργεί ο θεσμός

• Ο ετεροδημότης που επιθυμεί να ψηφίσει στο τόπο διαμονής του
υποβάλλει στο δήμο διαμονής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

• Με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν καταρτίζονται ειδικοί
εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών.


2)
Που ψηφίζουν οι Ετεροδημότες

Με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι ετεροδημότες
ψηφίζουν:

• Στις ευρωεκλογές, στα κοινά εκλογικά τμήματα του τόπου
διαμονής τους

• Στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές (εθνικές και ευρωεκλογές
την ίδια μέρα) σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών που
συστήνονται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών με εξαίρεση τους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης.


3)
Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος

• Ο ετεροδημότης ψηφίζει μόνο στον τόπο διαμονής του και όχι
δυνητικά και στον τόπο βασικής του εγγραφής

• Ειδικά στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές σε περίπτωση που σε
μια Εφετειακή περιφέρεια δεν συγκεντρώνονται 40 τουλάχιστον
ετεροδημότες προερχόμενοι από την ίδια εκλογική περιφέρεια, οι
εκλογείς αυτοί δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σαν
ετεροδημότες αλλά θα ψηφίσουν μόνο στον δήμο ή την κοινότητα στους
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι. Οι εκλογείς αυτοί
θα ενημερωθούν έγκαιρα προκειμένου να μεταβούν στο τόπο βασικής
εγγραφής τους.


4)
Πως ο ετεροδημότης εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους

Υποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Η αίτηση
συμπληρώνεται και υποβάλλεται:

• Είτε στο δήμο (ή κοινότητα) διαμονής

• Είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που θα την προωθήσει στον δήμο (ή
κοινότητα) διαμονής

• Ο πολίτης έχει την δυνατότητα, εφ’όσον έχει πρόσβαση στο
Internet να μπεί στο site του υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (
www.ypes.gr ) να συμπληρώσει και να εκτυπώσει την
αίτηση. Είναι όμως υποχρεωμένος να την υποβάλλει στο δήμο διαμονής
του ή σε ΚΕΠ.

• Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε αυτοπρόσωπη
εμφάνιση του εκλογέα είτε εμφάνιση νόμιμα εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του .

• Ο ετεροδημότης που είναι ήδη γραμμένος σε ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους ετεροδημοτών ενός δήμου όπου διέμενε παλαιότερα μπορεί
με νέα αίτηση του να ζητήσει την εγγραφή του σαν ετεροδημότης στο
δήμο που διαμένει τώρα

• Εκλογείς που υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής σε ειδικούς
εκλογικούς ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές
αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων δεν ψηφίζουν σαν
ετεροδημότες.