ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετακλητοί λαμβάνουν 370.000 ευρώ

28s5met
eurokatametrisi--2

Το ποσό των 370.000 ευρώ φαίνεται να λαμβάνουν αθροιστικά και σε μηνιαία βάση 283 μετακλητοί υπάλληλοι σε 13 υπουργεία. Αυτό προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία που μεταβιβάστηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως απάντηση σε ερώτηση βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι αμοιβές των εν λόγω υπαλλήλων δεν είναι για όλους ίδιες, καθώς άλλοι φαίνεται να αμείβονται με 1.000 και άλλοι με σχεδόν 2.400 ευρώ μηνιαίως. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι δεν φάνηκε άμεσα να ανταποκρίνονται στο αίτημα για διαφάνεια επί των συγκεκριμένων στοιχείων αρκετά υπουργεία, ενώ και μεταξύ εκείνων που ανταποκρίθηκαν καταγράφονται τρεις περιπτώσεις (Διοικ. Μεταρρύθμισης, Μακεδονίας – Θράκης και Δημ. Τάξης) που δίνουν στη δημοσιότητα αριθμό απασχολουμένων μετακλητών και ειδικών συνεργατών, όχι όμως και στοιχεία μισθοδοσίας τους. Συγκεκριμένα, απασχολούνται:

– Πέντε μετακλητοί στο υπ. Επικρατείας, με συνολικό μηνιαίο μισθολογικό κόστος ύψους 7.250 ευρώ.

– Τριάντα οκτώ στη Γ. Γ. της Κυβέρνησης με 68.092 ευρώ μηνιαίως.

– Σαράντα οκτώ στη Γ. Γ. του πρωθυπουργού με δαπάνη μισθοδοσίας 73.300 ευρώ.

– Στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης τέσσερις, με μηνιαίο κόστος 5.900 ευρώ.

– Στο γραφείο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, η σχετική δαπάνη είναι 13.000 ευρώ για 10 μετακλητούς υπαλλήλους.

– Στο γραφείο του αρμόδιου για τη Δημόσια Τηλεόραση υφυπουργού, 10 υπάλληλοι με μισθοδοσία 10.600 ευρώ.

– Στο υπ. Εξωτερικών 15 υπάλληλοι με μισθολογική δαπάνη 23.965 ευρώ.

– Στο υπ. Εσωτερικών 29 μετακλητοί, με κόστος 49.591 ευρώ.

– Στο υπ. Δικαιοσύνης 29 με μισθολογική δαπάνη 30.490 ευρώ.

– Στο υπ. Υποδομών 41 μετακλητοί με μισθοδοσία 87.288 ευρώ.

– Σύμφωνα με τα κατατεθέντα έγγραφα, στο υπ. Δημόσιας Τάξης απασχολούνται 18 μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο υπ. Μακεδονίας – Θράκης 14 και στο Διοικ. Μεταρρύθμισης 25. Το τελευταίο εξ αυτών δίδει και οικονομικά στοιχεία μόνο για τον εποπτευόμενό του φορέα «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»: Αναφέρει ότι υπηρετούν εκεί επτά μετακλητοί, με μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας 13.166 ευρώ – κονδύλι που καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, τόσο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έδωσαν τα ζητηθέντα στοιχεία. «Τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση (ενν. των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ) δεν αφορούν τον γενικό επιθεωρητή Δ.Δ.», αναφέρεται σε σημείωμα του πρώτου. Από τον ΣτΠ επισημάνθηκε ότι αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και ως εκ τούτου, δεν τον αφορά η προαναφερθείσα ερώτηση.