ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Υπέρ πληθυσμιακού κριτηρίου στα φαρμακεία

ste-yper-plithysmiakoy-kritirioy-sta-farmakeia-2004263

Συνταγματικό, καθώς εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το πληθυσμιακό κριτήριο που έχει θεσπισθεί για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων. Με σειρά αποφάσεων, η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του πληθυσμιακού κριτηρίου, κρίνοντας ότι μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει φαρμακοποιοί απ’ όλη τη χώρα που ζητούσαν να ακυρωθούν νομαρχιακές αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονταν αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείων επειδή δεν πληρούσαν το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή την αναλογία που προβλέπεται μεταξύ πληθυσμού και φαρμακείων στον ίδιο δήμο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ, τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση. Συν τοις άλλοις, υπάρχει έντονο κρατικό ενδιαφέρον, καθώς κρίνονται ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και για τον λόγο αυτό το κράτος καλείται να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους υπό συνθήκες λειτουργίας εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισμού. Περαιτέρω οι σύμβουλοι επικρατείας επισημαίνουν ότι «η ορθολογική και ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο άμεσος και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του συνόλου με τα αναγκαία φάρμακα, αποτελεί επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος δικαιολογεί την επιβολή περιορισμών στην άσκηση και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού».

Οπως επισημαίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, το επίμαχο κριτήριο δεν προσκρούει ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας ούτε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και οικονομική ελευθερία.