ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ρύθμιση για τον έλεγχο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

nea-rythmisi-gia-ton-elegcho-endonosokomeiakon-loimoxeon-2006576

Νέα υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Υγείας κα Ζέττα Μακρή. Στην Υπουργική Απόφαση, εξειδικεύεται η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου να επιτηρείται η μικροβιακή αντοχή, η χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και η συμμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Επίσης, ορίζει τους μετρήσιμους δείκτες βάσει των οποίων θα αξιολογείται με διαφάνεια και επαρκή τεκμηρίωση η επίδοση των νοσοκομείων σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης και, κατ’ επέκταση, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αυτών. Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε κάθε νοσοκομείο και καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της.