ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνήγορος του Πολίτη: «Με νομοθεσία του ’40 η λειτουργία του νοσοκομείου κρατουμένων Κορυδαλλού»

synigoros-toy-politi-me-nomothesia-toy-amp-8217-40-i-leitoyrgia-toy-nosokomeioy-kratoymenon-korydalloy-2010496

Οι ασθενείς κρατούμενοι στον Κορυδαλλό χρειάζονται νοσοκομείο και όχι «ειδική» φυλακή, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος από το 2012 έχει επισημάνει ότι οι ακατάλληλες και πεπαλαιωμένες υποδομές, το απηρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ο ανεπαρκής αριθμός ιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασθενών κρατούμενων.

Η ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει ότι το νοσοκομείο έχει αφεθεί να μετατραπεί σε «ειδική» φυλακή, χωρίς να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τις συνθήκες κράτησης. Για τον λόγο αυτόν, έχει ζητήσει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα αφενός για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του νοσοκομείου, αφετέρου για την ανθρωπιστική μεταχείριση βαριά ασθενών και οροθετικών κρατουμένων.

Ο Συνήγορος έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις για τη λειτουργία του νοσοκομείου κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος», με εκτενή έκθεσή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ήδη από το 2012, χωρίς, όπως σημειώνει, να λάβει ποτέ απάντηση. Αλλά, επισημαίνει, και τον Μάιο του 2013, η ανεξάρτητη Αρχή πρότεινε, με έγγραφό της στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στη βάση της υποχρέωσης ανθρωπιστικής μεταχείρισης, αλλά και της ορθολογικής σωφρονιστικής πολιτικής, τη «μείωση του χρόνου εγκλεισμού, ιδίως όταν πρόκειται για άτομα ιδιαίτερα επιβαρυμένα λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά -και κατά τεκμήριο- λόγω μεγάλης ηλικίας», με αντίστοιχες επεμβάσεις στους θεσμούς της προσωρινής κράτησης, της υφ’ όρον απόλυσης και της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής, έτσι ώστε, πέραν των άλλων, να μην επιβαρύνεται ανώφελα το σωφρονιστικό σύστημα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου, η Αρχή τονίζει ότι έχει διαπιστώσει πως οι υποδομές είναι πεπαλαιωμένες και εντελώς ακατάλληλες, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ανεπαρκές, ενώ ο πληθυσμός κρατουμένων μεγάλος και ετερόκλητος στις ανάγκες του (μεγάλος αριθμός οροθετικών, κρατούμενοι με αναπηρία και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης). Εξάλλου, η συγκέντρωση των οροθετικών σε μία πτέρυγα, σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό τους, έχει δημιουργήσει συνθήκες γκετοποίησης και στιγματισμού τους, αλλά και επιδείνωσης για τους λοιπούς κρατούμενους, λόγω περιορισμού του διαθέσιμου χώρου.

Ο Συνήγορος έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, να αποσαφηνιστεί άμεσα η φυσιογνωμία και η αποστολή του νοσοκομείου, να αναμορφωθεί ο κανονισμός λειτουργίας του, να πληρωθούν οι οργανικές θέσεις και να τοποθετηθεί επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών (χώρων, εξοπλισμού), να μειωθεί ο αριθμός των κρατουμένων ανά θάλαμο, να διαχωριστούν οι νοσηλευόμενοι κρατούμενοι ανάλογα με τη νόσο και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους, να ερευνάται αυτεπάγγελτα, σε συνεργασία με τον εισαγγελέα επόπτη, η πιθανότητα διακοπής έκτισης της ποινής για περιπτώσεις βαριά νοσούντων κρατουμένων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι η πρόσφατη πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ευχερέστερη χορήγηση απόλυσης υπό όρους σε κατηγορίες ασθενών κρατουμένων, παρά την αποσπασματικότητά της, κινείται σε θετική κατεύθυνση. Χρειάζεται, όμως, μεγαλύτερη τόλμη για τη λήψη ριζοσπαστικών αποφάσεων με μόνιμο χαρακτήρα και μακρά στόχευση, τονίζει.

Τέλος, η Αρχή σημειώνει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με νομοθεσία της δεκαετίας του 1940. Το 2009 προβλέφθηκε η ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία, ωστόσο, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.