ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακολούθηση και στις φυλακές

Παρακολούθηση  και στις φυλακές

Δυνατότητα συγκέντρωσης πληροφοριών από το εσωτερικό των φυλακών, καθώς και παρακολούθησης υπόπτων για διάπραξη εγκλημάτων, δίνει –και τυπικά– στις υπηρεσίες ασφάλειας ο νέος νόμος για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νέου νόμου, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας (υπάγεται στον υπό σύσταση κλάδο Ασφάλειας) προστίθενται:

• «Η παρακολούθηση της κίνησης και η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από το εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης προς τον σκοπό αποφυγής αποδράσεων ή διάπραξης ποινικών αδικημάτων».

• «Η επιτήρηση τόπων όπου συχνάζουν ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών».

Στον κλάδο Ασφάλειας υπάγεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική). Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας συγκαταλέγονται: «Η πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και κατά προσώπων ή πραγμάτων της χώρας μας ή άλλης χώρας».

Νέο οργανόγραμμα

Το νέο οργανόγραμμα προβλέπει σύσταση αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Οπως αναφέρει το άρθρο 22 του νέου νόμου, αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η «αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων πληροφοριών προς τον σκοπό αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος».
Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι η νέα Διεύθυνση θα χρησιμοποιεί ή θα διαθέτει σε άλλες υπηρεσίες τεχνικά μέσα για την «εκπλήρωση της αποστολής της», δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών.

Το άρθρο 53 του νέου νόμου προβλέπει δημιουργία 35 θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη και προστασία των σταθμών, των εγκαταστάσεων και των αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ. Τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη, θα αναλάβει η εταιρεία λειτουργίας του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.).

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα μέσα σταθερής τροχιάς (τραμ, μετρό, ηλεκτρικός). Δημιουργούνται δηλαδή 30 νέες θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων του δικτύου ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Και σε αυτήν την περίπτωση, τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσληψης, μισθοδοσίας κ.ά.) θα καλύψει η εταιρεία λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς.

Τέλος, το άρθρο 25 του νέου νόμου προβλέπει ουσιαστικά ενοποίηση των υπηρεσιών που απασχολούνται με τη φύλαξη επισήμων και ευπαθών στόχων. Το έργο αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων με αρμοδιότητα την προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του προέδρου και των μελών της κυβέρνησης, των μελών διπλωματικών αποστολών, αλλά και την ασφάλεια επιχειρηματιών, δημοσιογράφων κ.ά. «που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας».