ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το PSI

to-symvoylio-tis-epikrateias-ekrine-syntagmatiko-to-psi-2013281

Συνταγματικό αλλά και «επιβεβλημένο για λόγους δημοσίου συμφέροντος» και ειδικότερα προκειμένου να αποφευχθεί η στάση πληρωμών κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το PSI, δηλαδή το «κούρεμα» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2012.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας παραδέχονται στις δύο αποφάσεις τους (1116 και 1117/2014) ότι οι ομολογιούχοι υπέστησαν «ιδιαιτέρως σοβαρή» περιουσιακή απώλεια, ωστόσο όπως επισημαίνουν «δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη ώστε να κριθεί απαγορευμένη», βάσει των συνταγματικών διατάξεων και της ΕΣΔΑ. Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν κατά πλειοψηφία –η οποία διακυμάνθηκε αναλόγως με το νομικό ζήτημα– όλους τους ισχυρισμούς των περίπου 7.000 ομολογιούχων, αναγκάζοντάς τους παράλληλα να καταβάλουν 1.380 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Στις αποφάσεις που εξέδωσε η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνεται ότι ο νόμος 4050/2012 που προβλέπει τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου με νέους τίτλους» θεσπίστηκε σύμφωνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, προβλέφθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την αντικατάσταση αυτή μειώθηκε το δημόσιο χρέος.

Οπως μάλιστα υπογραμμίζεται στο σκεπτικό των αποφάσεων, υπήρξε επιτακτική και άμεση ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους και επαναφορά του σε πορεία βιωσιμότητας προκειμένου να αποφευχθεί η στάση πληρωμών.

Ως προς το νομικό σκέλος, βάσει των δύο αποφάσεων, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το «κούρεμα» των ομολόγων δεν προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές της ασφάλειας του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές, στο δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά ούτε και στην αρχή της ισότητας, καθώς η ρύθμιση που έγινε ήταν γενική. «Η Πολιτεία χορήγησε σε όλους τους επενδυτές νέους τίτλους με τον ίδιο χρόνο λήξης χωρίς να ληφθεί υπόψη ο προσδόκιμος χρόνος ζωής», επισημαίνει η Ολομέλεια του ΣτΕ.

Επιπλέον οι σύμβουλοι του ανωτάτου δικαστηρίου απέρριψαν τον ισχυρισμό των ομολογιούχων ότι το PSI είχε ως αποτέλεσμα την απαλλοτρίωση και τη μείωση της περιουσίας τους, με το σκεπτικό ότι τηρήθηκε η αρχή της δίκαιης ισορροπίας.

Οπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, «από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αγοραία αξία των νέων τίτλων των ομολογιούχων, αν και υπολείπεται της ονομαστικής αξίας τους, έχει τάση σαφώς ανοδική». Ως προς τους ομολογιούχους, επισημαίνεται ότι «εάν οι προσφεύγοντες παρά την ανοδική αυτή τάση αποφάσιζαν να ρευστοποιήσουν τους νέους τίτλους στις 8.2.2013, θα αποκόμιζαν το 29,246% της ονομαστικής αξίας τους και όχι το 21,3% όπως ισχυρίζονται».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν το αίτημα των ομολογιούχων που αφορούσε την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς τη νομιμότητα του PSI.