ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο «περιθώριο» ακόμα οι απόφοιτοι κολεγίων

Στο «περιθώριο» ακόμα οι απόφοιτοι κολεγίων

Αχαρτογράφητα εξακολουθούν να είναι από την Ελλάδα τα πτυχία των ιδιωτικών ελληνικών κολεγίων που είναι παραρτήματα ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Αυτό αποδεικνύει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που εγκρίθηκε χθες από το υπουργείο Παιδείας και έχει οκτώ επίπεδα (στο χαμηλότερο τοποθετούνται οι απόφοιτοι Δημοτικού, στο υψηλότερο οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος). Στο επίπεδο 6 κατατάσσονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Τα πτυχία των κολεγίων δεν κατατάσσονται, και άρα οι κάτοχοί τους θα εξακολουθήσουν να πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Βέβαια, αυτό θα ισχύσει έως το 2017, καθώς τότε οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να εναρμονισθούν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Την ίδια στιγμή, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα δημιουργήσει βίντεο για διάφορες ομάδες επαγγελματιών που θα εξηγούν τις συνθήκες εργασίας και τους ορίζοντες που ανοίγονται στον επαγγελματικό στίβο. Επίσης, καθηγητές Μάρκετινγκ, Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και επιχειρηματίες θα εξηγούν πώς μπορεί κάποιος να οργανώσει και να κάνει τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα. Το εκπαιδευτικό οπτικό υλικό θα προβάλλεται στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και την ειδική δικτυακή πύλη.