ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωρινά αποτελέσματα ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ

prosorina-apotelesmata-asep-gia-tin-proslipsi-prosopikoy-sti-nerit-2016370

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2014, που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 64 θέσεων προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και 5 θέσεων προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται από την Αρχή, οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από σήμερα έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2014.

Οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode), σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι για τον κλάδο δε χειριστών γεννητριών χαρακτήρων οι πίνακες διοριστέων θα καταρτισθούν μετά από τη διεξαγωγή της ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ της προκήρυξης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της προκήρυξης 1Κ/2014 θα εκδοθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.