ΚΟΙΝΩΝΙΑ

582 τμήματα ΑΕΙ στο μηχανογραφικό

panellinies
22s7paideia

Στο… έβδομο μάθημα -στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου- μπορούν να προετοιμαστούν από τώρα και έως τα μέσα Ιουνίου οι περίπου 105.000 υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που θα διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χθες το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε το έντυπο του μηχανογραφικού δελτίου στο οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 582 τμήματα και κατευθύνσεις – εκ των οποίων τα περίπου 150 περιλαμβάνονται σε δύο επιστημονικά πεδία. Μάλιστα, φέτος έχει προστεθεί και ένα νέο τμήμα, το Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το δελτίο παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr (στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και στο www.kathimerini.gr. Ειδικότερα:

• Το 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) περιλαμβάνει 128 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο στρατιωτικές σχολές και τα έξι προγράμματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι θέσεις του πεδίου για πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι 19.860.

• Το 2ο επ. πεδίο (θετικών επιστημών) περιλαμβάνει συνολικά 118 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εννέα στρατιωτικές σχολές-κατευθύνσεις και δύο σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 11.280.

• Το 3ο επ. πεδίο (επιστημών υγείας) περιλαμβάνει συνολικά 61 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ και πέντε στρατιωτικές σχολές. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 6.935.

• Το 4ο επ. πεδίο (τεχνολογικών επιστημών) περιλαμβάνει συνολικά 189 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δέκα στρατιωτικές σχολές, δύο προγράμματα των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και δύο σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 19.080.

• Το 5ο επ. πεδίο (επιστημών υγείας) περιλαμβάνει συνολικά 86 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δύο Στρατιωτικές Σχολές, τρεις Αστυνομικές Σχολές, μία Σχολή Πυροσβεστικής και δύο σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ ΤΕΙ είναι 13.140.

Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές (π.χ. Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.) θα γίνει από τα υπουργεία που τις εποπτεύουν.

Μετά τις 15 Ιουνίου -τότε θα υπάρξει νέα ενημέρωση- θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι (των Γενικών Λυκείων, η ομάδα Β΄ των Επαγγελματικών Λυκείων και η ομάδα Α΄ των Επαγγελματικών Λυκείων) να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων, τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια τώρα, αλλά εάν εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ, με αίτησή τους στο τμήμα υποδοχής θα είναι δικαιούχοι μετεγγραφής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/