ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποιήσεις σπουδών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

pistopoiiseis-spoydon-se-aei-kai-tei-2028081

Αρχισαν οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Στόχος είναι η αντιστοίχιση των παρεχόμενων από τα ιδρύματα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των εν γένει δηλαδή μαθησιακών αποτελεσμάτων των σπουδών με τις δεξιότητες που ζητεί η αγορά εργασίας. Η διαδικασία ξεκίνησε προ ημερών πιλοτικά από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μηχανικών Πληροφορικής και Δικτύων, και θα επεκταθεί από τον Σεπτέμβριο σταδιακά στα προγράμματα σπουδών των 436 τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Η πιστοποίηση θα γίνεται από πενταμελείς επιτροπές. Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ζήτησε από τις ηγεσίες των τμημάτων να υποδείξουν τους επαγγελματικούς φορείς που είναι σχετικοί με το αντικείμενο σπουδών, ώστε να εκπροσωπηθούν με ένα μέλος στην επιτροπή. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη θα είναι πανεπιστημιακοί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.