ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει η «κορυφή» του Δημοσίου

Αλλάζει η «κορυφή» του Δημοσίου

H «κορυφή» της πυραμίδας στο Δημόσιο αναδιαρθρώνεται και τα κριτήρια ανέλιξης «φιλτράρονται», καθώς τίθενται σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουνίου οι νέες διαδικασίες για την επιλογή των «επικεφαλής» της Δημόσιας Διοίκησης.

Ετσι, νέος τρόπος επιλογής των ανώτατων και ανώτερων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης θα εφαρμοστεί αρχικά για την ανάδειξη 81 γενικών διευθυντών, ενώ θα ακολουθήσουν τμηματικά οι διαδικασίες για την επιλογή 383 διευθυντών, 1.848 προϊσταμένων και 1.384 τμηματαρχών στο Δημόσιο.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «πέρασε» με επιτυχία τις «εξετάσεις» της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και προσεχώς, πιθανότατα στις αρχές τις εβδομάδας, θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μέχρι τα μέσα του μηνός αναμένεται η ψήφισή του και εν συνεχεία θα ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του, προκειμένου το επόμενο διάστημα να αλλάξει άρδην η «ανθρωπογεωγραφία» των επικεφαλής της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις, αφού εν γένει «απέσπασε» θετικά σχόλια. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούσαν κυρίως την προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο κατάργηση της μοριοδότησης, αλλά και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα διενεργείται η συνέντευξη των υποψηφίων για τις θέσεις των προϊσταμένων και των διευθυντών του Δημοσίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά της. Τα κομβικά σημεία συνίστανται στα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο –ως έχει– η βαθμολογία του υποψηφίου θα εξάγεται από τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη σε «κυμαινόμενο ποσοστό» ανάλογα με τη θέση. Για τις θέσεις των γενικών διευθυντών η βαθμολογία θα προκύπτει κατά 30% από τις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% από τη συνέντευξη, για τους διευθυντές η αναλογία θα είναι αντίστοιχα 40%-60%, ενώ για τους τμηματάρχες θα είναι 50%-50%.

2. Ως προς τη μοριοδότηση, αυτή καταργείται και πλέον θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα δυναμικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, δηλαδή τις δεξιότητες, τις ικανότητες και το ταλέντο, ενώ μειώνεται η «αξία» των τυπικών προσόντων τα οποία θα εξετάζονται μόνο κατά το πρώτο στάδιο προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα βασικά στοιχεία που περιγράφονται στην προκήρυξη της θέσης.

3. Για κάθε θέση θα διενεργείται ξεχωριστή προκήρυξη ανάλογα με τις απαιτήσεις της, ενώ αντίστοιχα θα μεταβάλλεται το αντικείμενο των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης.

Μια άλλη καινοτομία του συστήματος επιλογής θα είναι ο καταλυτικός ρόλος που θα έχει το ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα οποία θα αναρτώνται «σε πραγματικό χρόνο» στο Διαδίκτυο. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλίδες διαφάνειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

4. Οπως ρητώς αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος. Η όλη διαδικασία θα διεξάγεται από «πιστοποιημένα» στελέχη που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ. Σε αρκετά από τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, όπως, για παράδειγμα, στα Συμβούλια Επιλογής αλλά και στα Συμβούλια που θα διενεργήσουν τις συνεντεύξεις, θα συμμετέχουν στελέχη και από τον ιδιωτικό τομέα ως αξιολογητές. Τα πρόσωπα αυτά θα έχουν προταθεί και εν συνεχεία εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα επιλογής στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που προσεχώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα έχει ήδη «δοκιμαστεί» με επιτυχία σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία , η Ολλανδία και ο Καναδάς και η γενική «φιλοσοφία» που το διέπει είναι ότι η ανάδειξη των προϊσταμένων γίνεται βάσει των προσόντων που απαιτεί «καθεμία» από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.