ΚΟΙΝΩΝΙΑ

21 διευθυντές με το νέο σύστημα

21-dieythyntes-me-to-neo-systima-2031307

Οσο υψηλότερη θα είναι η θέση τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βαρύτητα της συνέντευξης στην επιλογή των νέων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Βουλή. Η δομημένη συνέντευξη γίνεται πλέον το βασικό κριτήριο επιλογής. Οι γενικοί διευθυντές θα επιλέγονται κατά 70% με βάση τη συνέντευξη και κατά 30% με βάση τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στο ΑΣΕΠ, η συνέντευξη θα καλύπτει το 60% των κριτηρίων στην περίπτωση των διευθυντών, ενώ όσον αφορά τους τμηματάρχες το 50%.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει να επιλεγούν αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 21 γενικοί διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι θα διαδραματίσουν ενεργητικό ρόλο και στην υλοποίηση του νέου συστήματος επιλογής. Εντός του 2014 υπολογίζεται να επιλεγούν ακόμα 62 γενικοί διευθυντές. Το 2015 θα ολοκληρωθεί η επιλογή 383 διευθυντών και 1.384 τμηματαρχών, όπως αποτυπώνονται μέσα από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων.

Για την επιλογή των στελεχών του Δημοσίου θα συσταθούν σε κάθε υπουργείο Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), καθώς και τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, τα οποία θα αναλάβουν την τέλεση των συνεντεύξεων. Τα Συμβούλια θα απαρτίζονται από ένα γενικό διευθυντή Aνθρώπινου Δυναμικού, ένα γενικό διευθυντή άλλου υπουργείου, δύο άτομα που θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ (το ένα θα αναλάβει την προεδρία) και τέλος έναν προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα έχει επιλεγεί από το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία της επιλογής θα γίνεται σε τρία στάδια: Πρώτον, θα εξετάζεται εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης που προκηρύχθηκε. Δεύτερον, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα δίνουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Τρίτον, οι επιτυχόντες, το ποσοστό των οποίων θα καθορίζεται από την προκήρυξη, θα συμμετέχουν σε συνέντευξη με βάση την οποία θα γίνεται η τελική επιλογή. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής θα πρέπει ο αριθμός των υποψηφίων, που θα φτάσει μέχρι τη συνέντευξη, να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον ζητούμενο.

Τετράμηνη προθεσμία

Μετά τη δημοσίευση των Προεδρικών Διαταγμάτων θα δοθεί τετράμηνη προθεσμία, εντός της οποίας οι υπουργοί θα μπορούν να τοποθετούν προσωρινά τους προϊσταμένους μέχρι την επιλογή με το νέο σύστημα. Η διαδικασία αυτή αφορά καταρχήν τον στενό Δημόσιο Τομέα, αλλά όχι τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα υπάρξει συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.