ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρω-καταδίκη της Ελλάδας για τη χωματερή στη Ζάκυνθο

Ευρω-καταδίκη της Ελλάδας για τη χωματερή στη Ζάκυνθο

Ακόμη μία ευρω-καταδίκη υπέστη η χώρα μας με αφορμή την παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο. Αυτήν τη φορά δεν είναι για την προστασία της καρέτα καρέτα, αλλά για τη λειτουργία της χωματερής του νησιού, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας. Η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου έρχεται να μας υπενθυμίσει την αυστηρότητα με την οποία η Ε.Ε. προσεγγίζει θέματα προστασίας των απειλούμενων ειδών.

Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ, κορεσμένος από έτους, εξακολουθεί να λειτουργεί εντός του θαλάσσιου πάρκου. Μάλιστα, το 2011 η πολιτεία, με κοινή υπουργική απόφαση, παρέτεινε τη χρονική διάρκεια των περιβαλλοντικών όρων (που είχαν λήξει το 2006), χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων. «Κατά συνέπεια», επισημαίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «το δικαστήριο κρίνει ότι, διατηρώντας σε λειτουργία στη Ζάκυνθο έναν δυσλειτουργικό και κορεσμένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ενωσης, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για τα απόβλητα και την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Εξάλλου, έχοντας ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ενωσης, η Ελλάδα παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων».

Ο σχεδιασμός διαχειρίσεως αποβλήτων για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων προέβλεπε από το 2005 (έτος της προγραμματισμένης παύσεως λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ) την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ σε άλλη θέση στη Ζάκυνθο. Το 2005, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου πρότεινε 5 πιθανές θέσεις για τον νέο ΧΥΤΑ (για δύο εξ αυτών, οι οποίες βρίσκονται σε ορεινή περιοχή, δόθηκε άλλωστε θετική γνωμοδότηση το 2008). Ωστόσο, ο εν λόγω Σύνδεσμος παρέλειψε να υποβάλει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ. Και η κατάσταση οδηγήθηκε σταδιακά σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30.1.2002 το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας καρέτα καρέτα.