ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανακαθορισμός του νοσηλίου

epanakathorismos-toy-nosilioy-2038882

Στην αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού του νοσηλίου με το οποίο αποζημιώνονται τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για υπηρεσίες που παρέχουν σε ασθενείς προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Προχθές κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, που προβλέπει την καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού επικαιροποίησης – αντικατάστασης των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ – DRG’s) που είχαν εισαχθεί ως πρακτική στην Ελλάδα το 2011, αλλά δεν εφαρμόζονται πλήρως.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΚΕΝ, όπως μεταφράστηκαν στην Ελλάδα τα συστήματα των Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG), είναι στην πράξη ένα προσυμφωνημένο αντίτιμο, ανάλογα με τη διάγνωση, με το οποίο αποζημιώνονται τα νοσοκομεία για κάθε ιατρική και νοσηλευτική συνδρομή που παρέχουν στον ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας έχει έρθει σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση προκειμένου να αγοράσει την τεχνογνωσία των γερμανικών DRG’s τα οποία θα προσαρμόσει στις ελληνικές συνθήκες.

Τον ρόλο αυτό θα αναλάβει η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τη δημιουργία της οποίας προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην ΕΣΑΝ Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από τον φάκελο νοσηλείας τους, όπως δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο κ.ά.

Παρέχεται επίσης νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης της Εταιρείας στα πληροφοριακά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ESY.net και του προγράμματος «Χάρτης Υγείας» προς επαλήθευση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων κοστολόγησης, ανά περιστατικό ασθενούς. Υποχρέωση αποστολής προς την ΕΣΑΝ Α.Ε. στοιχείων νοσηλείας για τους ασφαλισμένους του έχει ο ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, είναι δυνατόν να οριστούν κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης αποστολής των στοιχείων σε διοικητές δημόσιων νοσοκομείων και στους νόμιμους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ (χρηματική ποινή που δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές τους, αλλά και πειθαρχική ποινή με προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους).

Το νέο σύστημα τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015 και για ένα έτος σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, τα οποία θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών νοσοκομείων (δηλαδή από 01/06/2015 έως και 01/01/2017) εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα και τα σημερινά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ).