ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποστελεχωμένη, με οικονομικά προβλήματα

ypostelechomeni-me-oikonomika-provlimata-2038892

Πρόστιμα ύψους 315.000 ευρώ, παρά τα οικονομικά προβλήματα και την υποστελέχωση των υπηρεσιών της, επέβαλε για το 2013 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Βάσει των επίσημων στοιχείων που καταγράφονται στην έκθεση του 2013, η οποία παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευ. Μεϊμαράκη, από τα συνολικά 7.746 έγγραφα που εισήλθαν το περασμένο έτος (7.461 το 2012) διεκπεραιώθηκαν μόνο οι 2.486 υποθέσεις. Ο αριθμός αναλογικά είναι μικρός και οφείλεται στο ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τον όγκο εργασίας. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν αυξήθηκε κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2012.

Αναλυτικά, η Αρχή εξέτασε 692 προσφυγές/καταγγελίες και 1.144 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η πλειονότητα των ερωτημάτων και των προσφυγών αφορούσαν στους εξής τομείς: ηλεκτρονικές επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικό τομέα, δημόσια διοίκηση και κρατική δράση, υγεία αλλά και ιδιωτική οικονομία.

Η Αρχή ερεύνησε 650 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών από τις οποίες οι 381 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 269 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, το 2013 η Αρχή χορήγησε ή ανανέωσε 127 άδειες τήρησης αρχείων, ευαίσθητων δεδομένων, διασύνδεσης αρχείων και διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Πέραν των στατιστικών στοιχείων πάντως, στην έκθεση του 2013 περιγράφονται τα προβλήματα στη λειτουργία της Αρχής, τα οποία συνίστανται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού και πόρων.
Για το 2013 ο προϋπολογισμός της διαμορφώθηκε στα 1,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 18% σε σχέση με το 2012 και κατά περίπου 38% σε σχέση με το 2010.

Αντίστοιχα, μειούμενο βαίνει και το προσωπικό της Αρχής, καθώς τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν ειδικοί επιστήμονες και υπήρχε αδυναμία αναπλήρωσής τους. Και όλα αυτά σε μία χρονική συγκυρία που ο όγκος της εργασίας για την Αρχή αναμένεται να αυξηθεί λόγω εφαρμογής της νέας κοινοτικής οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βάσει αυτής θα πρέπει πλέον η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Με στόχο την καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εισηγείται την αύξηση του αριθμού αλλά και του εύρους των διοικητικών ελέγχων σε κρίσιμους φορείς όπως είναι τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Μεταφορών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης στα νοσοκομεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να υπάρξει παράλληλα σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ανεξάρτητων αρχών και κρατικών οργάνων ώστε να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις.

Η Αρχή ζητεί τον ορισμό φυσικού προσώπου στις δημόσιες υπηρεσίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.