ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλήρωση δύο πολιτικών θέσεων με εμπλοκή ΑΣΕΠ

plirosi-dyo-politikon-theseon-me-emploki-asep-2039146

Με ανοιχτές διαδικασίες και με εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια, έγινε για πρώτη φορά η πλήρωση πολιτικών θέσεων. Πρόκειται για τις θέσεις του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) όπου επελέγη ο ομότιμος καθηγητής Ι. Χρυσουλάκης και του διευθύνοντος συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπου επελέγη ο Γ. Τσακογιάννης.

Και οι δύο φορείς εποπτεύονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ σε αντίθεση με τα ισχύοντα μέχρι πρότινος, η πλήρωση των θέσεων έγινε μέσω διαδικασίας στην οποία συμμετείχε το ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια.

Η επιλογή έγινε από επιτροπή αξιολόγησης, ενώ οι υποψήφιοι πέρασαν και από δομημένη συνέντευξη με πιστοποιημένες διαδικασίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών) στο Δημόσιο. «Περάσαμε πλέον στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες για τη δημόσια διοίκηση θέσεις.

Η ανοιχτή αυτή διαδικασία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις», δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης.

Χωρίς καθυστερήσεις και πολιτικές ζυμώσεις

Τη σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής υπογράμμισε και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου. «Οι θέσεις υψηλής ευθύνης στη δημόσια διοίκηση πρέπει να στελεχώνονται με τους αξιότερους. Οι επιλογές του προέδρου του ΕΚΔΔΑ και του διευθύνοντος συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας έγιναν για πρώτη φορά με δομημένη διαδικασία και αντικειμενικότητα. Πρόκειται για σύστημα opengov με συγκεκριμένα θεσμοθετημένα κριτήρια και διαδικασίες. Χωρίς καθυστερήσεις και πολιτικές ζυμώσεις».