ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Να ελεγχθεί η ασφάλεια στις παιδικές χαρές»

na-elegchthei-i-asfaleia-stis-paidikes-chares-2039295

Την ενεργοποίηση των δήμων για τον έλεγχο των παιδικών χαρών, εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους, ζητεί το υπουργείο Εσωτερικών και καθορίζει με εγκύκλιό του τα αναγκαία μέτρα για την οργάνωση και λειτουργία τους. Το ΥΠΕΣ παραδέχεται πως «το σύνολο σχεδόν των παιδικών χαρών της χώρας δεν τηρεί τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους». Οι παιδικές χαρές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που λειτουργούν.

Το υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει πως θα προσπαθήσει να δώσει λύση και σε τέτοια προβλήματα (καθώς και σε ζητήματα αδειοδότησης), αλλά ξεκαθαρίζει πως το πιο άμεσο είναι η εξασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας στις παιδικές χαρές. Θα γίνει προσπάθεια για τη «βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού με μικρές διορθωτικές επεμβάσεις, εφόσον σε γενικές γραμμές τηρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά λόγω παλαιότητας δεν φέρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ώστε να μην απαιτηθεί η κοστοβόρα αντικατάστασή του».

Οσον αφορά τη χωροθέτηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών θα θεωρείται ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, όταν δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). Για τον εξοπλισμό τους προβλέπεται οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Αντικείμενο ελέγχου είναι οι αποστάσεις μεταξύ των οργάνων, η κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά. Ο φορέας συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, η οποία εξετάζεται μαζί με άλλα στοιχεία από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, η οποία χορηγεί τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα.