ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Ε.: Νέα προσφυγή κατά Ελλάδος για τις παράνομες χωματερές

Ε.Ε.: Νέα προσφυγή κατά Ελλάδος για τις παράνομες χωματερές

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο νέα προσφυγή κατά της Ελλάδος για τις παράνομες χωματερές. Η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott πρότεινε στο Δικαστήριο να υποχρεώσει την Ελλάδα να καταβάλει στην Επιτροπή χρηματική ποινή ποσού 54.450 ευρώ ημερησίως μέχρι την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως της Επιτροπής κατά Ελλάδας του 2005.

 Το εν λόγω βασικό ποσό θα πρέπει να απομειούται κατά 150 ευρώ κάθε φορά που το εν λόγω κράτος-μέλος αποδεικνύει στην Επιτροπή την παύση της λειτουργίας ενός παράνομου χώρου ταφής, καθώς και την ύπαρξη και αξιοποίηση επαρκών μέσων για την κατάλληλη διαχείριση ή διάθεση των αποβλήτων ή την αποκατάσταση ενός παράνομου χώρου ταφής που έχει παύσει τη λειτουργία του. Επίσης, πρότεινε η Ελλάδα να καταβάλει το κατ’ αποκοπήν ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ.