ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είσοδος στο Διαδίκτυο μέσω ενός απλού φύλλου χαρτιού

Είσοδος στο Διαδίκτυο μέσω ενός απλού φύλλου χαρτιού

Μια τυπωμένη σελίδα χαρτί, η οποία τοποθετείται πάνω σε ένα τραπέζι, μπορεί να γίνει πύλη εισόδου στο Διαδίκτυο και σε έναν πλούτο πληροφοριών, με κείμενα, εικόνες και βίντεο! Την τεχνολογία αυτή, με τίτλο «Διαδραστικά Εγγραφα», παρουσίασε το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας της Κρήτης στη φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Τα «Διαδραστικά Εγγραφα» αποτελούν μέρος του προγράμματος «Διάχυτη Νοημοσύνη» του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του κάποια τυπωμένα φυλλάδια ή απλά έγγραφα, τα οποία μπορεί να τοποθετήσει πάνω σε μια επιφάνεια (ένα κοινό τραπέζι) του συστήματος. Τότε το απλό αυτό φύλλο χαρτί μετατρέπεται σε πολυμεσικό. Ετσι, ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί του επιλέγοντας «θερμές περιοχές» (hotspots) και να ενεργοποιήσει περιεχόμενο όπως βίντεο ή εικόνες. Η αλληλεπίδραση με το σύστημα επιτυγχάνεται μέσω αφής.

Το διαδραστικό έγγραφο μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ χρήσιμη τεχνολογία, λόγω και της ευελιξίας της στην ανάδειξη πλήθους δεδομένων. Μπορεί να αποδειχθεί ισχυρός σύμμαχος των εκπαιδευτικών, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα πιο «πλούσιο», πολύπλευρο όσο και ελκυστικό μάθημα.

Δεν είναι η μόνη νέα τεχνολογία που παρουσιάζουν στη ΔΕΘ τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Μεγάλη είναι η ποικιλία των ερευνητικών επιτευγμάτων. Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται οστικά μοσχεύματα – συνθετικά μοσχεύματα, τρισδιάστατοι διαδραστικοί εικονικοί αρχαιολογικοί χώροι, πολυπαραμετρικοί αισθητήρες πολυμερικών οπτικών ινών, η δίκυκλη πειραματική πλατφόρμα Piaggio, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, δωρεάν υπηρεσίες μετατροπής κειμένων σε «φυσική» συνθετική φωνή, ερευνητικά αποτελέσματα στη διάγνωση και θεραπεία αναδυόμενων λοιμώξεων, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου πυρκαγιών, αισθητήρες μέτρησης ραδιενέργειας και πολλά άλλα.

Δίπλα σε αυτά εκτίθεται και πλήθος καινοτόμων προϊόντων, αποτέλεσμα συνεργασίας εγχώριων ερευνητικών ινστιτούτων με επιχειρήσεις. Η ποικιλία, επίσης μεγάλη: σύνθετα υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, φωτοενεργά δομικά υλικά για καθαρό περιβάλλον, εφαρμογές νανοτεχνολογίας στη θεραπεία του καρκίνου, πρώιμη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, γενετικό εργαστήριο σε μέγεθος παλάμης, ψηφιοποίηση Ζωφόρου Παρθενώνα, συστήματα τρισδιάστατης τεκμηρίωσης μνημείων, ανελκυστήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ασφάλεια και συντήρηση νωπού κρέατος, νέες τεχνολογίες στην παραγωγή του παγωτού, υβριδικό καύσιμο από τηγανέλαιο και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά σε υφάσματα.