ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» από μία Γενική Γραμματεία

«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» από μία Γενική Γραμματεία

Την άρνηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων συνάντησε η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να επιβάλει πρόστιμο 150.000 ευρώ για τη διαρροή φορολογικών στοιχείων εκατομμυρίων φορολογουμένων. Αυτό αποκαλύφθηκε χθες σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με αφορμή την παρουσίαση της Εκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013 της εν λόγω Αρχής, από τον πρόεδρό της Π. Χριστόφορο.

Το επιχείρημα του υπ. Οικονομικών, το οποίο -όπως ελέχθη- έχει ζητήσει την αναίρεση του προστίμου, συνοψίζεται στο ότι είναι εκείνο που βεβαιώνει τα πρόστιμα και δεν προτίθεται να πράξει κάτι τέτοιο εις βάρος του. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι όπως υπογραμμίστηκε από παλαιό κοινοβουλευτικό, υπάρχει ήδη ψηφισθείς νόμος με τον οποίο προβλέπεται η αναγκαστική εκτέλεση προστίμων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Δημοσίου. Το θέμα αφορά υποθέσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων σε ιδιωτικές εταιρείες από τη ΓΓΠΣ (στοιχεία εντύπου Ε1, Ε2, ΕΤΑΚ, έκτακτη εισφορά, στοιχεία περαίωσης, έως και κυκλοφορίας οχημάτων) από το 2003 έως και το 2012.

«Η ΓΓΠΣ δεν έχει πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη αποτίμηση των ευπαθειών ως προς τα συστήματα που διαχειρίζεται, ενώ παράλληλα τα μέτρα που προβλέπονται στην υφιστάμενη πολιτική και το οριζόντιο σχέδιο ασφαλείας δεν εφαρμόζονται πλήρως», υπογραμμίζεται στην Εκθεση της Αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.