ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα περικοπή στο πρόγραμμα «Αριστεία»

nea-perikopi-sto-programma-aristeia-2047582

Θέλουμε αριστεία ή σχολεία χωρίς κενές θέσεις εκπαιδευτικών; Τι χρειάζεται η Ελλάδα; Το διακύβευμα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η χώρα αναδεικνύει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να περιορίσει τα κονδύλια του ερευνητικού προγράμματος «Αριστεία» στα πανεπιστήμια, ώστε να διοχετεύσει τα χρήματα στην πληρωμή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Από την άλλη, βέβαια, οι διαδικασίες (είτε για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε για την πρόσληψη εκπαιδευτικών) οφείλουν να γίνονται εγκαίρως και να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Και αυτό διότι το υπουργείο Παιδείας «κουρεύοντας» το πρόγραμμα «Αριστεία» ζητεί τα ΑΕΙ να αθετήσουν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σχεδίασε και προκήρυξε τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 29η Ιουνίου 2012. Η συνολική δαπάνη της πρόσκλησης ήταν 60.000.000 ευρώ, τα οποία θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, «σκοπός της Δράσης ήταν η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση».

Η επιλογή των προγραμμάτων και η υπογραφή των τεχνικών δελτίων ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2014. Στο μεταξύ τα 60 εκατομμύρια ευρώ είχαν περιοριστεί σε 22.960.000 ευρώ, ύστερα από μείωση κατά 40% που αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Οι προϋπολογισμοί υποχρεωτικά προσαρμόστηκαν, με την υποχρέωση να μην αλλάξει το φυσικό αντικείμενο (παραδοτέα), το οποίο είχε αξιολογηθεί αρχικά και έπρεπε το έργο να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, αντί των 30 προβλεπομένων αρχικά.

Μέσα στην εβδομάδα, εννέα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών και ενώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πλήθος ερευνητών κάθε κατηγορίας, με έγγραφο του ΓΓΕΤ Χρήστου Βασιλάκου, οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί περικόπτονται κατά ένα επιπρόσθετο 23% με εντολή και πάλι να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στο αντικείμενο της πράξης.

Ποιος είναι ο λόγος της νέας περικοπής; Επισήμως, είναι η εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βέβαια, επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ΓΓΕΤ διατείνεται ότι η μείωση δεν οφείλεται σε υπερδέσμευση κονδυλίων, πιο πιστευτή είναι η φημολογία πως «εξυγίανση» σημαίνει την ένταξη νέου έργου στο ΕΣΠΑ με σκοπό την πληρωμή των αναπληρωτών καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης. Αλλωστε, το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι.

«Μπορεί κάποιος να αντιπαραβάλει τη μεγαλοστομία της προκήρυξης με την πρακτική να χρησιμοποιούνται τα ερευνητικά κονδύλια ως βολικός κουμπαράς για τις δύσκολες στιγμές, για να καταλάβει τη μιζέρια της Ελλάδας. Μπορεί να αγανακτήσει για την περιφρόνηση των πολιτικών προς κάθε είδους δέσμευση του κράτους, αλλά θα καταλάβει πως το κριτήριό τους είναι το πολιτικό κόστος» δήλωσε στην «Κ» πανεπιστημιακός που μετέχει στο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Και τόνισε: «Τα κενά της μέσης εκπαίδευσης προφανώς είναι πιο σημαντικά από την έρευνα. Ομως κανείς δεν μπορεί να καταλάβει με ποιο μαγικό τρόπο θα υλοποιηθεί ακριβώς το ίδιο έργο με 60% λιγότερα κονδύλια!».